Калдыбай Кайнар Калдыбайулы — Информация об авторе

Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет 14 августа, печатный экземпляр отправим 18 августа.

Опубликовать статью в журнале
Журнал «Молодой ученый»:

Ұлттық қaуіпсіздік және пaтриoттық тәрбие ұғымдaрының кoнцептуaлды тұғырнaмaсы

№17 (307) апрель 2020 г.

Авторы: Калдыбай Кайнар Калдыбайулы, Полаткызы Замира

Рубрика: Молодой ученый Қазақстан

Страницы: 463-465

Библиографическое описание: Калдыбай, Кайнар Калдыбайулы. Ұлттық қaуіпсіздік және пaтриoттық тәрбие ұғымдaрының кoнцептуaлды тұғырнaмaсы / Кайнар Калдыбайулы Калдыбай, Замира Полаткызы. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 17 (307). — С. 463-465. — URL: https://moluch.ru/archive/307/69117/ (дата обращения: 02.08.2021).

Объем: 0,23 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

Гуманизм және ізгілік –жалпы адамзаттың рухани құндылықтары

№11 (301) март 2020 г.

Авторы: Калдыбай Кайнар Калдыбайулы, Отеген Бердуали Абдужапбарулы

Рубрика: Молодой ученый Қазақстан

Страницы: 273-275

Библиографическое описание: Калдыбай, Кайнар Калдыбайулы. Гуманизм және ізгілік –жалпы адамзаттың рухани құндылықтары / Кайнар Калдыбайулы Калдыбай, Бердуали Абдужапбарулы Отеген. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 11 (301). — С. 273-275. — URL: https://moluch.ru/archive/301/68147/ (дата обращения: 02.08.2021).

Объем: 0,27 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

Діни экстремизм мен терроризмге қарсы күрес тетігі: тиімділігі мен қолдану жолдары

№8 (298) февраль 2020 г.

Авторы: Калдыбай Кайнар Калдыбайулы, Отеген Бердуали Абдужапбарулы

Рубрика: Молодой ученый Қазақстан

Страницы: 337-340

Библиографическое описание: Калдыбай, Кайнар Калдыбайулы. Діни экстремизм мен терроризмге қарсы күрес тетігі: тиімділігі мен қолдану жолдары / Кайнар Калдыбайулы Калдыбай, Бердуали Абдужапбарулы Отеген. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 8 (298). — С. 337-340. — URL: https://moluch.ru/archive/298/67689/ (дата обращения: 02.08.2021).

Объем: 0,32 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

Свобода — основа и движущее начало национальной идеи

№10 (248) март 2019 г.

Авторы: Калдыбай Кайнар Калдыбайулы, Асылбеков Ануар Дуйсенбекович

Рубрика: Спецвыпуск

Страницы: Т.1. 34-36

Библиографическое описание: Калдыбай, Кайнар Калдыбайулы. Свобода — основа и движущее начало национальной идеи / Кайнар Калдыбайулы Калдыбай, А. Д. Асылбеков. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 10.1 (248.1). — С. 34-36. — URL: https://moluch.ru/archive/248/57091/ (дата обращения: 02.08.2021).

Объем: 0,32 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

Диалектика индивидуального и всеобщего в духе

№10 (248) март 2019 г.

Авторы: Калдыбай Кайнар Калдыбайулы, Асылбеков Ануар Дуйсенбекович

Рубрика: Спецвыпуск

Страницы: Т.1. 32-34

Библиографическое описание: Калдыбай, Кайнар Калдыбайулы. Диалектика индивидуального и всеобщего в духе / Кайнар Калдыбайулы Калдыбай, А. Д. Асылбеков. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 10.1 (248.1). — С. 32-34. — URL: https://moluch.ru/archive/248/57076/ (дата обращения: 02.08.2021).

Объем: 0,27 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

The impact of globalization on Kazakhstan's agriculture

№5 (191) февраль 2018 г.

Авторы: Калдыбай Кайнар Калдыбайулы, Кулахмет Сунатулла Рустембекулы

Рубрика: Спецвыпуск

Страницы: Т.1. 44-45

Библиографическое описание: Калдыбай, Кайнар Калдыбайулы. The impact of globalization on Kazakhstan's agriculture / Кайнар Калдыбайулы Калдыбай, Сунатулла Рустембекулы Кулахмет. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2018. — № 5.1 (191.1). — С. 44-45. — URL: https://moluch.ru/archive/191/48221/ (дата обращения: 02.08.2021).

Объем: 0,14 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

Ақпараттық қауіпсіздікті қалыптастырудағы сыни көзқарастың маңыздылығы

№8 (112) апрель-2 2016 г.

Авторы: Масанов Еркин Жоланович, Калдыбай Кайнар Калдыбайулы

Рубрика: Спецвыпуск

Страницы: Т.9. 51-54

Библиографическое описание: Масанов, Е. Ж. Ақпараттық қауіпсіздікті қалыптастырудағы сыни көзқарастың маңыздылығы / Е. Ж. Масанов, Кайнар Калдыбайулы Калдыбай. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 8.9 (112.9). — С. 51-54. — URL: https://moluch.ru/archive/112/29218/ (дата обращения: 02.08.2021).

Объем: 0,23 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

Қазақcтандағы ұлттық қауіпcіздікті cақтаудың пcиxoлoгиялық жәнe пcиxoаналитикалық тeтіктepі

№7 (111) апрель-1 2016 г.

Авторы: Калдыбай Кайнар Калдыбайулы, Муртазаева Гулнара Ташполатовна, Байкенже Нургул Каржаубайкызы

Рубрика: Спецвыпуск

Страницы: Т.1. 16-18

Библиографическое описание: Калдыбай, Кайнар Калдыбайулы. Қазақcтандағы ұлттық қауіпcіздікті cақтаудың пcиxoлoгиялық жәнe пcиxoаналитикалық тeтіктepі / Кайнар Калдыбайулы Калдыбай, Г. Т. Муртазаева, Н. К. Байкенже. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 7.1 (111.1). — С. 16-18. — URL: https://moluch.ru/archive/111/28204/ (дата обращения: 02.08.2021).

Объем: 0,18 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

Саяси-демографиялық қауіпсіздіктердің қатерлері, тиімділіктері мен пайдалы қырлары

№7 (111) апрель-1 2016 г.

Авторы: Калдыбай Кайнар Калдыбайулы, Ниязов Нурдаулет Абилдаевич

Рубрика: Спецвыпуск

Страницы: Т.1. 14-16

Библиографическое описание: Калдыбай, Кайнар Калдыбайулы. Саяси-демографиялық қауіпсіздіктердің қатерлері, тиімділіктері мен пайдалы қырлары / Кайнар Калдыбайулы Калдыбай, Н. А. Ниязов. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 7.1 (111.1). — С. 14-16. — URL: https://moluch.ru/archive/111/28203/ (дата обращения: 02.08.2021).

Объем: 0,18 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

Қазақстан Республикасындағы ұлттық қауіпсіздік саясатының тұғырлары

№7 (111) апрель-1 2016 г.

Авторы: Насимов Мурат Орленбаевич, Калдыбай Кайнар Калдыбайулы, Колеген Гулбазар Батырхановна, Паридинова Ботагоз Жаппаровна

Рубрика: Спецвыпуск

Страницы: Т.1. 30-31

Библиографическое описание: Насимов, М. О. Қазақстан Республикасындағы ұлттық қауіпсіздік саясатының тұғырлары / М. О. Насимов, Кайнар Калдыбайулы Калдыбай, Г. Б. Колеген, Б. Ж. Паридинова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 7.1 (111.1). — С. 30-31. — URL: https://moluch.ru/archive/111/28202/ (дата обращения: 02.08.2021).

Объем: 0,14 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

Жаһандану жағдайындағы ең маңызды мәселе – рухани қауіпсіздік

№5 (109) март-1 2016 г.

Авторы: Калдыбай Кайнар Калдыбайулы, Колеген Гулбазар Батырхановна, Ниязов Нурдаулет Абилдаевич

Рубрика: Спецвыпуск

Страницы: Т.2. 58-60

Библиографическое описание: Калдыбай, Кайнар Калдыбайулы. Жаһандану жағдайындағы ең маңызды мәселе – рухани қауіпсіздік / Кайнар Калдыбайулы Калдыбай, Г. Б. Колеген, Н. А. Ниязов. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 5.2 (109.2). — С. 58-60. — URL: https://moluch.ru/archive/109/26712/ (дата обращения: 02.08.2021).

Объем: 0,23 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

Ұлттық қауіпсіздік архетиптері және ұлттық қауіпсіздікті сақтаудың психоаналитикалық жолы

№5 (109) март-1 2016 г.

Авторы: Калдыбай Кайнар Калдыбайулы, Байкенже Нургул Каржаубайкызы

Рубрика: Спецвыпуск

Страницы: Т.2. 32-35

Библиографическое описание: Калдыбай, Кайнар Калдыбайулы. Ұлттық қауіпсіздік архетиптері және ұлттық қауіпсіздікті сақтаудың психоаналитикалық жолы / Кайнар Калдыбайулы Калдыбай, Н. К. Байкенже. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 5.2 (109.2). — С. 32-35. — URL: https://moluch.ru/archive/109/26711/ (дата обращения: 02.08.2021).

Объем: 0,23 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

Адам болмысының руханилық бастаулары: адами рух пен діннің арақатынасы

№19 (99) октябрь-1 2015 г.

Авторы: Калдыбай Кайнар Калдыбайулы, Абдрасилов Турганбай Курманбайулы

Рубрика: Спецвыпуск

Страницы: Т.2. 60-62

Библиографическое описание: Калдыбай, Кайнар Калдыбайулы. Адам болмысының руханилық бастаулары: адами рух пен діннің арақатынасы / Кайнар Калдыбайулы Калдыбай, Турганбай Курманбайулы Абдрасилов. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2015. — № 19.2 (99.2). — С. 60-62. — URL: https://moluch.ru/archive/99/22485/ (дата обращения: 02.08.2021).

Объем: 0,18 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

Международные научные конференции:

The perception of national identity among students in Kazakhstan

XV международная научная конференция «Исследования молодых ученых» (Казань, декабрь 2020)

Авторы:

Рубрика: Для студентов и магистрантов

Секция: 29. Философия

Страницы: 50-55

Библиографическое описание: Калдыбай, Кайнар Калдыбайулы. The perception of national identity among students in Kazakhstan / Кайнар Калдыбайулы Калдыбай, Турганбай Курманбайулы Абдрасилов. — Текст : непосредственный // Исследования молодых ученых : материалы XV Междунар. науч. конф. (г. Казань, декабрь 2020 г.). — Казань : Молодой ученый, 2020. — С. 50-55. — URL: https://moluch.ru/conf/stud/archive/384/16210/ (дата обращения: 02.08.2021).

Объем: 0,32 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

The conception of religious tolerance between Islam and Christian contemporary thinkers

XV международная научная конференция «Исследования молодых ученых» (Казань, декабрь 2020)

Авторы:

Рубрика: Для студентов и магистрантов

Секция: 29. Философия

Страницы: 47-50

Библиографическое описание: Абдрасилов, Турганбай Курманбайулы. The conception of religious tolerance between Islam and Christian contemporary thinkers / Турганбай Курманбайулы Абдрасилов, Кайнар Калдыбайулы Калдыбай. — Текст : непосредственный // Исследования молодых ученых : материалы XV Междунар. науч. конф. (г. Казань, декабрь 2020 г.). — Казань : Молодой ученый, 2020. — С. 47-50. — URL: https://moluch.ru/conf/stud/archive/384/16209/ (дата обращения: 02.08.2021).

Объем: 0,45 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

Задать вопрос