Калдыбай Кайнар Калдыбайулы — Информация об авторе

Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет 29 июня, печатный экземпляр отправим 3 июля.

Опубликовать статью в журнале
Журнал «Молодой ученый»:

Свобода — основа и движущее начало национальной идеи

№10 (248) март 2019 г.

Авторы: Калдыбай Кайнар Калдыбайулы, Асылбеков Ануар Дуйсенбекович

Рубрика: Спецвыпуск

Страницы: Т.1. 34-36

Библиографическое описание: Калдыбай К. К., Асылбеков А. Д. Свобода — основа и движущее начало национальной идеи // Молодой ученый. — 2019. — №10.1. — С. 34-36. — URL https://moluch.ru/archive/248/57091/ (дата обращения: 17.06.2019).

Объем: 0,32 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

Диалектика индивидуального и всеобщего в духе

№10 (248) март 2019 г.

Авторы: Калдыбай Кайнар Калдыбайулы, Асылбеков Ануар Дуйсенбекович

Рубрика: Спецвыпуск

Страницы: Т.1. 32-34

Библиографическое описание: Калдыбай К. К., Асылбеков А. Д. Диалектика индивидуального и всеобщего в духе // Молодой ученый. — 2019. — №10.1. — С. 32-34. — URL https://moluch.ru/archive/248/57076/ (дата обращения: 17.06.2019).

Объем: 0,27 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

The impact of globalization on Kazakhstan's agriculture

№5 (191) февраль 2018 г.

Авторы: Калдыбай Кайнар Калдыбайулы, Кулахмет Сунатулла Рустембекулы

Рубрика: Спецвыпуск

Страницы: Т.1. 44-45

Библиографическое описание: Калдыбай К. К., Кулахмет С. Р. The impact of globalization on Kazakhstan's agriculture // Молодой ученый. — 2018. — №5.1. — С. 44-45. — URL https://moluch.ru/archive/191/48221/ (дата обращения: 17.06.2019).

Объем: 0,14 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

Ақпараттық қауіпсіздікті қалыптастырудағы сыни көзқарастың маңыздылығы

№8 (112) апрель-2 2016 г.

Авторы: Масанов Еркин Жоланович, Калдыбай Кайнар Калдыбайулы

Рубрика: Спецвыпуск

Страницы: Т.9. 51-54

Библиографическое описание: Масанов Е. Ж., Калдыбай К. К. Ақпараттық қауіпсіздікті қалыптастырудағы сыни көзқарастың маңыздылығы // Молодой ученый. — 2016. — №8.9. — С. 51-54. — URL https://moluch.ru/archive/112/29218/ (дата обращения: 17.06.2019).

Объем: 0,23 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

Қазақcтандағы ұлттық қауіпcіздікті cақтаудың пcиxoлoгиялық жәнe пcиxoаналитикалық тeтіктepі

№7 (111) апрель-1 2016 г.

Авторы: Калдыбай Кайнар Калдыбайулы, Муртазаева Гулнара Ташполатовна, Байкенже Нургул Каржаубайкызы

Рубрика: Спецвыпуск

Страницы: Т.1. 16-18

Библиографическое описание: Калдыбай К. К., Муртазаева Г. Т., Байкенже Н. К. Қазақcтандағы ұлттық қауіпcіздікті cақтаудың пcиxoлoгиялық жәнe пcиxoаналитикалық тeтіктepі // Молодой ученый. — 2016. — №7.1. — С. 16-18. — URL https://moluch.ru/archive/111/28204/ (дата обращения: 17.06.2019).

Объем: 0,18 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

Саяси-демографиялық қауіпсіздіктердің қатерлері, тиімділіктері мен пайдалы қырлары

№7 (111) апрель-1 2016 г.

Авторы: Калдыбай Кайнар Калдыбайулы, Ниязов Нурдаулет Абилдаевич

Рубрика: Спецвыпуск

Страницы: Т.1. 14-16

Библиографическое описание: Калдыбай К. К., Ниязов Н. А. Саяси-демографиялық қауіпсіздіктердің қатерлері, тиімділіктері мен пайдалы қырлары // Молодой ученый. — 2016. — №7.1. — С. 14-16. — URL https://moluch.ru/archive/111/28203/ (дата обращения: 17.06.2019).

Объем: 0,18 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

Қазақстан Республикасындағы ұлттық қауіпсіздік саясатының тұғырлары

№7 (111) апрель-1 2016 г.

Авторы: Насимов Мурат Орленбаевич, Калдыбай Кайнар Калдыбайулы, Колеген Гулбазар Батырхановна, Паридинова Ботагоз Жаппаровна

Рубрика: Спецвыпуск

Страницы: Т.1. 30-31

Библиографическое описание: Насимов М. О., Калдыбай К. К., Колеген Г. Б., Паридинова Б. Ж. Қазақстан Республикасындағы ұлттық қауіпсіздік саясатының тұғырлары // Молодой ученый. — 2016. — №7.1. — С. 30-31. — URL https://moluch.ru/archive/111/28202/ (дата обращения: 17.06.2019).

Объем: 0,14 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

Жаһандану жағдайындағы ең маңызды мәселе – рухани қауіпсіздік

№5 (109) март-1 2016 г.

Авторы: Калдыбай Кайнар Калдыбайулы, Колеген Гулбазар Батырхановна, Ниязов Нурдаулет Абилдаевич

Рубрика: Спецвыпуск

Страницы: Т.2. 58-60

Библиографическое описание: Калдыбай К. К., Колеген Г. Б., Ниязов Н. А. Жаһандану жағдайындағы ең маңызды мәселе – рухани қауіпсіздік // Молодой ученый. — 2016. — №5.2. — С. 58-60. — URL https://moluch.ru/archive/109/26712/ (дата обращения: 17.06.2019).

Объем: 0,23 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

Ұлттық қауіпсіздік архетиптері және ұлттық қауіпсіздікті сақтаудың психоаналитикалық жолы

№5 (109) март-1 2016 г.

Авторы: Калдыбай Кайнар Калдыбайулы, Байкенже Нургул Каржаубайкызы

Рубрика: Спецвыпуск

Страницы: Т.2. 32-35

Библиографическое описание: Калдыбай К. К., Байкенже Н. К. Ұлттық қауіпсіздік архетиптері және ұлттық қауіпсіздікті сақтаудың психоаналитикалық жолы // Молодой ученый. — 2016. — №5.2. — С. 32-35. — URL https://moluch.ru/archive/109/26711/ (дата обращения: 17.06.2019).

Объем: 0,23 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

Адам болмысының руханилық бастаулары: адами рух пен діннің арақатынасы

№19 (99) октябрь-1 2015 г.

Авторы: Калдыбай Кайнар Калдыбайулы, Абдрасилов Турганбай Курманбайулы

Рубрика: Спецвыпуск

Страницы: Т.2. 60-62

Библиографическое описание: Калдыбай К. К., Абдрасилов Т. К. Адам болмысының руханилық бастаулары: адами рух пен діннің арақатынасы // Молодой ученый. — 2015. — №19.2. — С. 60-62. — URL https://moluch.ru/archive/99/22485/ (дата обращения: 17.06.2019).

Объем: 0,18 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

Задать вопрос