Журнал «Молодой ученый»:

Қазақcтандағы ұлттық қауіпcіздікті cақтаудың пcиxoлoгиялық жәнe пcиxoаналитикалық тeтіктepі

№7 (111) апрель-1 2016 г.

Авторы: Муртазаева Гулнара Ташполатовна, Байкенже Нургул Каржаубайкызы, Калдыбай Кайнар Калдыбайулы

Рубрика: Спецвыпуск

Страницы: Т.1. 16-18

Библиографическое описание: Калдыбай К. К., Муртазаева Г. Т., Байкенже Н. К. Қазақcтандағы ұлттық қауіпcіздікті cақтаудың пcиxoлoгиялық жәнe пcиxoаналитикалық тeтіктepі // Молодой ученый. — 2016. — №7.1. — С. 16-18. — URL https://moluch.ru/archive/111/28204/ (дата обращения: 20.01.2018).

Объем: 0,18 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

Задать вопрос