Жусупбекова Мадина Койшибаевна — Информация об авторе

Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет 8 октября, печатный экземпляр отправим 12 октября.

Опубликовать статью в журнале
Кызылординский университет имени Коркыт Ата, кандидат юридических наук, доцент
Журнал «Молодой ученый»:

Экологиялық туризмнің құқықтық негіздері

№23 (313) июнь 2020 г.

Авторы: Серикбай Алия, Жусупбекова Мадина Койшибаевна

Рубрика: Молодой ученый Қазақстан

Страницы: 719-721

Библиографическое описание: Серикбай, Алия. Экологиялық туризмнің құқықтық негіздері / Алия Серикбай, М. К. Жусупбекова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 23 (313). — С. 719-721. — URL: https://moluch.ru/archive/313/71219/ (дата обращения: 28.09.2022).

Объем: 0,18 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

Заттар – азаматтық құқықтың объектісі ретінде

№9 (299) февраль 2020 г.

Авторы: Сейткерей Жасмин, Файзулла Нуржан, Жусупбекова Мадина Койшибаевна (научный руководитель)

Рубрика: Спецвыпуск

Страницы: Т.1. 30-32

Библиографическое описание: Сейткерей, Жасмин. Заттар – азаматтық құқықтың объектісі ретінде / Жасмин Сейткерей, Нуржан Файзулла. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 9.1 (299.1). — С. 30-32. — URL: https://moluch.ru/archive/299/67895/ (дата обращения: 28.09.2022).

Объем: 0,27 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

«Қазақстан Республикасының Азаматтық құқығы» пәні бойынша практикалық сабақтарды өткізуде әр түрлі әдістерді қолдану мәселелері

№9 (299) февраль 2020 г.

Авторы: Жусупбекова Мадина Койшибаевна

Рубрика: Спецвыпуск

Страницы: Т.1. 17-18

Библиографическое описание: Жусупбекова, М. К. «Қазақстан Республикасының Азаматтық құқығы» пәні бойынша практикалық сабақтарды өткізуде әр түрлі әдістерді қолдану мәселелері / М. К. Жусупбекова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 9.1 (299.1). — С. 17-18. — URL: https://moluch.ru/archive/299/67894/ (дата обращения: 28.09.2022).

Объем: 0,23 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

Ұлы даланың жеті қыры аясында жастарды тәрбиелеу

№4 (242) январь 2019 г.

Авторы: Жусупбекова Мадина Койшибаевна

Рубрика: Спецвыпуск

Страницы: Т.1. 4-5

Библиографическое описание: Жусупбекова, М. К. Ұлы даланың жеті қыры аясында жастарды тәрбиелеу / М. К. Жусупбекова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 4.1 (242.1). — С. 4-5. — URL: https://moluch.ru/archive/242/56167/ (дата обращения: 28.09.2022).

Объем: 0,09 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

Роль алашординцев в становлении независимого Казахстана

№20 (154) май 2017 г.

Авторы: Жусупбекова Мадина Койшибаевна

Рубрика: Спецвыпуск

Страницы: Т.1. 10-12

Библиографическое описание: Жусупбекова, М. К. Роль алашординцев в становлении независимого Казахстана / М. К. Жусупбекова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 20.1 (154.1). — С. 10-12. — URL: https://moluch.ru/archive/154/43960/ (дата обращения: 28.09.2022).

Объем: 0,14 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

Қоршаған ортаны қорғаудың конституциялық негіздері

№20 (154) май 2017 г.

Авторы: Жусупбекова Мадина Койшибаевна

Рубрика: Спецвыпуск

Страницы: Т.1. 8-10

Библиографическое описание: Жусупбекова, М. К. Қоршаған ортаны қорғаудың конституциялық негіздері / М. К. Жусупбекова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 20.1 (154.1). — С. 8-10. — URL: https://moluch.ru/archive/154/43959/ (дата обращения: 28.09.2022).

Объем: 0,23 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

Некоторые проблемы высшего юридического образования

№7 (141) февраль 2017 г.

Авторы: Жусупбекова Мадина Койшибаевна

Рубрика: Спецвыпуск

Страницы: Т.1. 23-26

Библиографическое описание: Жусупбекова, М. К. Некоторые проблемы высшего юридического образования / М. К. Жусупбекова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 7.1 (141.1). — С. 23-26. — URL: https://moluch.ru/archive/141/39689/ (дата обращения: 28.09.2022).

Объем: 0,23 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

«Қазақстан Республикасының жер құқығы» сабағында ҚР Конституциясы мен ҚР Президентінің Жолдауларын қолдану мәселелері

№7 (141) февраль 2017 г.

Авторы: Жусупбекова Мадина Койшибаевна

Рубрика: Спецвыпуск

Страницы: Т.1. 22-23

Библиографическое описание: Жусупбекова, М. К. «Қазақстан Республикасының жер құқығы» сабағында ҚР Конституциясы мен ҚР Президентінің Жолдауларын қолдану мәселелері / М. К. Жусупбекова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 7.1 (141.1). — С. 22-23. — URL: https://moluch.ru/archive/141/39687/ (дата обращения: 28.09.2022).

Объем: 0,14 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

Құқықтық тәртіп пен заңдылық тәуелсіз Қазақстанның дамуының негізгі шарттары

№5 (109) март-1 2016 г.

Авторы: Жусупбекова Мадина Койшибаевна

Рубрика: Спецвыпуск

Страницы: Т.2. 23-25

Библиографическое описание: Жусупбекова, М. К. Құқықтық тәртіп пен заңдылық тәуелсіз Қазақстанның дамуының негізгі шарттары / М. К. Жусупбекова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 5.2 (109.2). — С. 23-25. — URL: https://moluch.ru/archive/109/26709/ (дата обращения: 28.09.2022).

Объем: 0,14 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің құқықтық негіздері

№5 (109) март-1 2016 г.

Авторы: Жусупбекова Мадина Койшибаевна

Рубрика: Спецвыпуск

Страницы: Т.2. 21-23

Библиографическое описание: Жусупбекова, М. К. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің құқықтық негіздері / М. К. Жусупбекова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 5.2 (109.2). — С. 21-23. — URL: https://moluch.ru/archive/109/26708/ (дата обращения: 28.09.2022).

Объем: 0,18 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

Мәңгілік ел – елдің болашағы

№5 (109) март-1 2016 г.

Авторы: Жусупбекова Мадина Койшибаевна

Рубрика: Спецвыпуск

Страницы: Т.2. 20-21

Библиографическое описание: Жусупбекова, М. К. Мәңгілік ел – елдің болашағы / М. К. Жусупбекова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 5.2 (109.2). — С. 20-21. — URL: https://moluch.ru/archive/109/26706/ (дата обращения: 28.09.2022).

Объем: 0,14 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

К вопросу об эколого-правовой культуре

№4 (108) февраль-2 2016 г.

Авторы: Жусупбекова Мадина Койшибаевна

Рубрика: Юриспруденция

Страницы: 551-553

Библиографическое описание: Жусупбекова, М. К. К вопросу об эколого-правовой культуре / М. К. Жусупбекова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 4 (108). — С. 551-553. — URL: https://moluch.ru/archive/108/26004/ (дата обращения: 28.09.2022).

Объем: 0,23 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

Правовое регулирование экономического развития страны в контексте с «зеленой» экономикой

№7 (87) апрель-1 2015 г.

Авторы: Жусупбекова Мадина Койшибаевна, Саниязова Еркемай Казбековна

Рубрика: Спецвыпуск

Страницы: Т.2. 23-24

Библиографическое описание: Жусупбекова, М. К. Правовое регулирование экономического развития страны в контексте с «зеленой» экономикой / М. К. Жусупбекова, Е. К. Саниязова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2015. — № 7.2 (87.2). — С. 23-24. — URL: https://moluch.ru/archive/87/17238/ (дата обращения: 28.09.2022).

Объем: 0,18 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

ҚР Конституциясы – елдік қуатымыздың қайнары

№20 (79) декабрь-1 2014 г.

Авторы: Жусупбекова Мадина Койшибаевна

Рубрика: Спецвыпуск

Страницы: Т.1. 26-27

Библиографическое описание: Жусупбекова, М. К. ҚР Конституциясы – елдік қуатымыздың қайнары / М. К. Жусупбекова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2014. — № 20.1 (79.1). — С. 26-27. — URL: https://moluch.ru/archive/79/14080/ (дата обращения: 28.09.2022).

Объем: 0,14 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

Задать вопрос