• Адрес: Казахстан, Кызылорда, улица Коркыт Ата, 36А
  • Сайт: http://www.sberbank.kz
  • Телефоны: 8 (800) 080-60-60, +7 (7242) 55-04-00, +7 (7242) 55-04-04

*Данные предоставлены сервисом Яндекс.Карты.

Статистика

сто три автора

156 статей в журнале «Молодой ученый»

0 статей в сборниках международных научных конференций

1 статья в тематических журналах

0 статей в журнале «Юный ученый»

Статьи

Роль алашординцев в становлении независимого Казахстана

Қоршаған ортаны қорғаудың конституциялық негіздері

Биологиялық терминдерді шығармашылық тапсырмалар арқылы есте сақтау әдістемесі

Интеллектуалды капитал – Қазақстан дамуының келешегі ретінде

Орта мектепте бейорганикалық химия курсында қолданбалы бағыттағы химиялық эксперименттерді қолдану

Влияние сроков посева на продуктивность моркови сорта «Алау» в условиях Кызылординской области

Биология мамандығы студенттері үшін «Эмбриология» курсының мәні мен мазмұны

Факультатив курстары арқылы мектепте биология пәнін тереңдетіп оқыту

Қорғау әдістері және қорғаудың қарапайым механизмдері

Ботаника бойынша студенттердің пәндік құзыреттілігі

Задать вопрос