Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата (Кызылорда) — Молодой учёный

Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет 30 ноября, печатный экземпляр отправим 4 декабря.

Опубликовать статью в журнале
  • Адрес: Казахстан, Кызылорда, улица Коркыт Ата, 36А
  • Сайт: http://www.sberbank.kz
  • Телефоны: 8 (800) 080-60-60, +7 (7242) 55-04-00, +7 (7242) 55-04-04

*Данные предоставлены сервисом Яндекс.Карты.

Статистика

сто шестьдесят восемь авторов

221 статья в журнале «Молодой ученый»

0 статей в сборниках международных научных конференций

1 статья в тематических журналах

0 статей в журнале «Юный ученый»

Статьи

Бастауыш сынып оқушыларының метапәндік құзыреттіліктерін қалыптастыру

Бастауыш сынып оқушыларының оқырмандық қызығушылығын қалыптастыру тәсілдері

Көпбалалы oтбacында баланың жеке тұлға ретінде қалыптасуының психологиялық ерекшеліктері

Отбасы мен мектеп ынтымақтастығы жағдайында дapынды балаларды тәрбиелеу мүмкіндіктері

Сущность коммуникативной культуры педагога в психолого-педагогических исследованиях кyльтypа

Интернет ортада жоғары оқу орны студенттерінің өзіндік оқу-танымдық әрекетін ұйымдастырудың зерттелуі

Арал маңындағы су көздерінің химиялық құрамы

Инклюзивті білім беру жағдайында даму мүмкіндігі шектеулі оқушыларды психологиялық-педагогикалық қолдау қызметінің ұйымдастырылуы

Жeткiншeктiк дaғдapыc пpoцeciнiң пcиxoлoгиялық мaзмұны мeн epeкшeлiгi

Бастауыш сынып жасындағы балалардың когнитивтік дамуы

Задать вопрос