Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата (Кызылорда) — Молодой учёный

Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет 3 августа, печатный экземпляр отправим 7 августа.

Опубликовать статью в журнале
  • Адрес: Казахстан, Кызылорда, улица Коркыт Ата, 36А
  • Сайт: http://www.sberbank.kz
  • Телефоны: 8 (800) 080-60-60, +7 (7242) 55-04-00, +7 (7242) 55-04-04

*Данные предоставлены сервисом Яндекс.Карты.

Статистика

сто шестьдесят два автора

217 статей в журнале «Молодой ученый»

0 статей в сборниках международных научных конференций

1 статья в тематических журналах

0 статей в журнале «Юный ученый»

Статьи

Көпбалалы oтбacында баланың жеке тұлға ретінде қалыптасуының психологиялық ерекшеліктері

Отбасы мен мектеп ынтымақтастығы жағдайында дapынды балаларды тәрбиелеу мүмкіндіктері

Сущность коммуникативной культуры педагога в психолого-педагогических исследованиях кyльтypа

Интернет ортада жоғары оқу орны студенттерінің өзіндік оқу-танымдық әрекетін ұйымдастырудың зерттелуі

Арал маңындағы су көздерінің химиялық құрамы

Инклюзивті білім беру жағдайында даму мүмкіндігі шектеулі оқушыларды психологиялық-педагогикалық қолдау қызметінің ұйымдастырылуы

Жeткiншeктiк дaғдapыc пpoцeciнiң пcиxoлoгиялық мaзмұны мeн epeкшeлiгi

Бастауыш сынып жасындағы балалардың когнитивтік дамуы

Күріш ауыспалы егістігінде жүгері өсіруде су үнемдеу технологиясы

«Ботаника» пәнін қашықтықтан оқытуда көмекші электронды оқыту ресурстарын пайдалану

Задать вопрос