Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата (Кызылорда) — Молодой учёный

Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет 12 декабря, печатный экземпляр отправим 16 декабря.

Опубликовать статью в журнале
  • Адрес: Казахстан, Кызылорда, улица Коркыт Ата, 36А
  • Сайт: http://www.sberbank.kz
  • Телефоны: 8 (800) 080-60-60, +7 (7242) 55-04-00, +7 (7242) 55-04-04

*Данные предоставлены сервисом Яндекс.Карты.

Статистика

сто девяносто восемь авторов

248 статей в журнале «Молодой ученый»

0 статей в сборниках международных научных конференций

2 статьи в тематических журналах

0 статей в журнале «Юный ученый»

Статьи

Жоғары оқу орны білім алушыларының инфантилизімін педагогикалық-психологиялық әдістер негізінде коррекциялаудың жолдары

Болашақ педагогтардың педагогикалық қарым-қатынас мәдениетін қалыптастырудың ерекшеліктері

Жоңышқа дайындау және сақтау жүйесінің типтік математикалық моделін талдау

Экологиялық туризмнің құқықтық негіздері

Ағылшын және қазақ тілдеріндегі «Туған ел» концептісінің лингвомәдени аспектілері және аударма мәселелері

Абай философиясындағы адам мәселесі

О репрессивной политике тоталитарной системы в области культуры в 30–40 годы XX века и ее последствия

Сырдария өзенінің төменгі ағысындағы антропогендік өзгерістер

Геометриялық мазмұнды сызықты дифференциалдық теңдеулерді құру және жетілдіру әдістері

Геометрия есептерін шешуде анализ бастамаларын пайдалану мысалдары

Задать вопрос