Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата (Кызылорда) — Молодой учёный

Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет 3 октября, печатный экземпляр отправим 7 октября.

Опубликовать статью в журнале
  • Адрес: Казахстан, Кызылорда, улица Коркыт Ата, 36А
  • Сайт: http://www.sberbank.kz
  • Телефоны: 8 (800) 080-60-60, +7 (7242) 55-04-00, +7 (7242) 55-04-04

*Данные предоставлены сервисом Яндекс.Карты.

Статистика

сто девяносто пять авторов

247 статей в журнале «Молодой ученый»

0 статей в сборниках международных научных конференций

2 статьи в тематических журналах

0 статей в журнале «Юный ученый»

Статьи

Кpитеpиалды бағалаудың психологиялық-педагогикалық негiздеpi

Энергетическая безопасность Казахстана: анализ, оценка и перспективы

Қaзaқстaн Рecпyбликacындaғы caяси пapтиялaрдың opны мен pөлi

Биология сабағында дидактикалық тапсырмаларды қолдану ерекшеліктері

MACHINE LEARNING - болашақ технологиясы

Заттар – азаматтық құқықтың объектісі ретінде

«Қазақстан Республикасының Азаматтық құқығы» пәні бойынша практикалық сабақтарды өткізуде әр түрлі әдістерді қолдану мәселелері

Шығармашылық қабілеттерді қалыптастырудың шарттары

Критериалды бағалау оқу мен оқытудың қайнар көзі ретінде

Выявление конкурентных преимуществ на основе стратегического анализа

Задать вопрос