Davlat notarial idoralarining ma’lumotlar bazasini yaratish | Статья в журнале «Техника. Технологии. Инженерия»

Авторы: ,

Рубрика: Спецвыпуск

Опубликовано в Техника. Технологии. Инженерия №3 (5) июнь 2017 г.

Дата публикации: 14.07.2017

Статья просмотрена: 19 раз

Библиографическое описание:

Хужамуратов Б. Х., Жабборов Д. Davlat notarial idoralarining ma’lumotlar bazasini yaratish // Техника. Технологии. Инженерия. — 2017. — №3.1. — С. 51-54. — URL https://moluch.ru/th/8/archive/62/2640/ (дата обращения: 28.05.2018).Kirish

Bugungi kunda barcha sohalarni avtomatlashtirish ishlari olib borilmoqda. Shu jumladan davlat notarial idoralariga ham shunday tizimlar joriy etish qo’llanilishi, ushbu soxadagi ayrim kamchilik nuqsonlarni oldini olish, qo’l mehnatidan voz kechib, vaqtdan unumli foydalanish ishlari talab qilinadi.

Asosiy qism

Davlat notarial idoralari uchun avtomatlashtirilgan axborot tizimini yaratish jarayonida avvalo idora tashkilotning ishlarini o’rganib chiqish lozim. Ish o’rganib chiqilgach, dastur uchun model qurib olamiz, modelga asoslangan holda MySQLtilida dasturning ma’lumotlar bazasini qurib olamiz va shunga asoslangan holda JavaFX dasturlash tilida dasturni yaratamiz. Dasturning modeliga asoslanib, ma’lumotlar bazasida quyidagi jadvallar shakllanadi:

 1. Cars_Property
 2. Company_Information
 3. Const_property
 4. Credit
 5. Doc_confidience
 6. Doc_diplom
 7. User

Quyida har bir jadvalning tuzilishi, qatorlar nomi, ularning turi xamda qaysi ma’lumotlar jadvaldagi kalit maydonni aniqlashi to’liq keltirialdi:

1. Cars_Property.Bu jadvalda avtomobil egasining boshqa shaxslarga avtomobilni sotishdagi ma’lumotlar saqlanadi. Jadvalda sotuvchining ismi, sharifi, otasining ismi, oluvchining ismi sharifi, otasining ismi, shaxslarning passport ma’lumotlari, mashinaning turi, tex passport raqami, kuzov raqami, motor raqami, ishlab chiqarilgan yili sanasi, avtomobil narxi haqidagi ma’lumotlar saqlanadi.

1

1-rasm. Cars_Property

2.Company_information jadvali. Bu jadvalda notarial tashkilot haqidagi barcha ma’lumotlar saqlanadi. Tashkilot nomi, manzili, tashkilot rahbarining ism sharifi, telefon raqami, ishchilar soni, tashkilot telefon raqami, tashkilotning web-sayt ma’lumotlari saqlanadi.

2

2-rasm. Company_information jadvali.

3. Const_property. Yer maydoni uchastkalarni oldi sotdi qilish jadvali.

3

3-rasm. Yer-mulk oldi sotdi jadvali.

4. Credit. Bu jadvalda bank tomonidan kredit beruvchi va qarz oluvchi shaxs haqidagi ma’lumotlar saqlanadi. Bunda asosan shaxsning ism sharifi, yashash manzili, pasport ma’lumotlari, ish joyidan ma’lumotnoma, yashash joyidan ma’lumotnoma, garovdagi shaxslarning ism familiyasi, passport nusxalarining fayli, yashash joyidan ma’lumotnoma, ish joyidan ma’lumotnoma (oylik maoshi keltirilgan holda), FXDYO dan ma’lumotnoma, telefon raqami, manzili, qarz olgan vaqti ma’lumotlari saqlanadi.

4

4-rasm. Kredit oluvchi jadvali.

5. Doc_confidience jadvali. Bu jadvalda saqlanadigan ma’lumotlar ham xuddi kredit jadvalidagi kabi bo’ladi, lekin kredit jadvalidan farqli jixati shundan iboratki, bu jadvalda mashina oluvchi shaxslarga kredit berish shartlari keltiriladi, bunda mashina turi, kuzov raqami va ishlab chiqarilgan sanalari, motori raqami qo’shimcha tarzda keltirilgan.

5

5-rasm. Doc_confidience jadvali.

6. doc_diplom. Bu jadvalda diplom oluvchi shaxsning ismi sharifi, universiteti nomi, fakultet nomi, yo’nalishi, diplom nomeri, diplom nusxasi, passport nusxasi, va diplom olgan vaqti keltiriladi.

 1. 6

6-rasm. Notarius jadvali.

7. User jadvali. Bu jadvalda idorada ishlovchi shaxsning tizimga kirish uchun logini, paroli, ism, sharifi, sirli ma’lumoti saqlanadi.

7

7-rasm. User jadvali.

Malumotlar bazasi loyihalashni dzayin qismi.

8

8-rasm. Malumotlar bazasi loyihalashni dzayin qismi.

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, ma’lumotlar bazasini yaratildi, endi dasturini tuzish kerak. Dasturni tuzish uchun JavaFX dasturlash tilidan foydalanamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

 1. Aнaтoлий Мoтeв. Урoки MySQL (+CD-ROM) Сeрия: Сaмoучитeль Издaтeльствo: БХВ-Пeтeрбург, 2006 г., 208 стр.
 2. Люк Вeллинг, Лoрa Тoмсoн. MySQL. Учeбнoe пoсoбиe MySQL Tutorial Пeрeвoд: Мягкaя oблoжкa Издaтeльствo: Вильямс, 2005 г., 304 стр.
 3. Пoль Дюбуa. MySQL Сeрия: Landmark Другиe издaния: Твeрдый пeрeплeт Издaтeльствo: Вильямс, 2004 г., 1056 стр.

Обсуждение

Социальные комментарии Cackle

Посетите сайты наших проектов

Задать вопрос