Абдраманова Гульмира Бостановна — Информация об авторе

Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет 7 марта, печатный экземпляр отправим 11 марта.

Опубликовать статью в журнале
Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата (Казахстан), кандидат биологических наук, старший преподаватель
Журнал «Молодой ученый»:

Биология мамандығы студенттері үшін «Эмбриология» курсының мәні мен мазмұны

№20 (154) май 2017 г.

Авторы: Абдраманова Гульмира Бостановна, Данекерова Айша

Рубрика: Спецвыпуск

Страницы: Т.1. 1-2

Библиографическое описание: Абдраманова Г. Б., Данекерова А. Биология мамандығы студенттері үшін «Эмбриология» курсының мәні мен мазмұны // Молодой ученый. — 2017. — №20.1. — С. 1-2. — URL https://moluch.ru/archive/154/43875/ (дата обращения: 26.02.2020).

Объем: 0,14 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

Үздіксіз білім беру жүйесінде ересектерді оқыту ерекшеліктері

№5 (109) март-1 2016 г.

Авторы: Абдраманова Гульмира Бостановна, Оспанова Гульжазира Карсакбаевна

Рубрика: Спецвыпуск

Страницы: Т.2. 39-41

Библиографическое описание: Абдраманова Г. Б., Оспанова Г. К. Үздіксіз білім беру жүйесінде ересектерді оқыту ерекшеліктері // Молодой ученый. — 2016. — №5.2. — С. 39-41. — URL https://moluch.ru/archive/109/26703/ (дата обращения: 26.02.2020).

Объем: 0,23 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

Жоғары сынып оқушыларына «Организмдердің көбеюі мен жеке даму» тарауын оқытуда педагогикалық технологияларды пайдаланудың тиімділігі

№5 (109) март-1 2016 г.

Авторы: Абдраманова Гульмира Бостановна, Ажмолдаева Клара Байжигитовна

Рубрика: Спецвыпуск

Страницы: Т.2. 37-39

Библиографическое описание: Абдраманова Г. Б., Ажмолдаева К. Б. Жоғары сынып оқушыларына «Организмдердің көбеюі мен жеке даму» тарауын оқытуда педагогикалық технологияларды пайдаланудың тиімділігі // Молодой ученый. — 2016. — №5.2. — С. 37-39. — URL https://moluch.ru/archive/109/26692/ (дата обращения: 26.02.2020).

Объем: 0,23 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

Қазіргі білім берудегі инновациялық технологиялардың рөлі

№5 (109) март-1 2016 г.

Авторы: Абдраманова Гульмира Бостановна, Ажмолдаева Клара Байжигитовна

Рубрика: Спецвыпуск

Страницы: Т.2. 35-37

Библиографическое описание: Абдраманова Г. Б., Ажмолдаева К. Б. Қазіргі білім берудегі инновациялық технологиялардың рөлі // Молодой ученый. — 2016. — №5.2. — С. 35-37. — URL https://moluch.ru/archive/109/26691/ (дата обращения: 26.02.2020).

Объем: 0,23 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

Жaрыc oйын түрлeрiн биoлoгия caбaқтaрындa пaйдaлaну

№19 (99) октябрь-1 2015 г.

Авторы: Абдраманова Гульмира Бостановна, Ажмолдаева Клара Байжигитовна

Рубрика: Спецвыпуск

Страницы: Т.2. 30-32

Библиографическое описание: Абдраманова Г. Б., Ажмолдаева К. Б. Жaрыc oйын түрлeрiн биoлoгия caбaқтaрындa пaйдaлaну // Молодой ученый. — 2015. — №19.2. — С. 30-32. — URL https://moluch.ru/archive/99/22503/ (дата обращения: 26.02.2020).

Объем: 0,23 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

Оқушылардың өзіндік жұмысы оқыту формасының тиімді әдісі ретінде

№8 (88) апрель-2 2015 г.

Авторы: Абдраманова Гульмира Бостановна, Примбетова Айгуль Имангалиевна

Рубрика: Спецвыпуск

Страницы: Т.2. 12-13

Библиографическое описание: Абдраманова Г. Б., Примбетова А. И. Оқушылардың өзіндік жұмысы оқыту формасының тиімді әдісі ретінде // Молодой ученый. — 2015. — №8.2. — С. 12-13. — URL https://moluch.ru/archive/88/17457/ (дата обращения: 26.02.2020).

Объем: 0,18 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

Сюжеттік–рөлді ойындар және оны ұйымдастыру әдістемесі

№7 (87) апрель-1 2015 г.

Авторы: Абдраманова Гульмира Бостановна, Байзулдаева Гулсим Опабековна

Рубрика: Спецвыпуск

Страницы: Т.2. 39-42

Библиографическое описание: Абдраманова Г. Б., Байзулдаева Г. О. Сюжеттік–рөлді ойындар және оны ұйымдастыру әдістемесі // Молодой ученый. — 2015. — №7.2. — С. 39-42. — URL https://moluch.ru/archive/87/17225/ (дата обращения: 26.02.2020).

Объем: 0,23 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

Педагогика ғылымында өзіндік зерттеу жұмыстарының алатын орны

№7 (87) апрель-1 2015 г.

Авторы: Абдраманова Гульмира Бостановна, Ажмолдаева Клара Баймырзаевна

Рубрика: Спецвыпуск

Страницы: Т.2. 37-39

Библиографическое описание: Абдраманова Г. Б., Ажмолдаева К. Б. Педагогика ғылымында өзіндік зерттеу жұмыстарының алатын орны // Молодой ученый. — 2015. — №7.2. — С. 37-39. — URL https://moluch.ru/archive/87/17213/ (дата обращения: 26.02.2020).

Объем: 0,23 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

Инновациялық технологияларды педагогикалық процесте пайдалану

№7 (87) апрель-1 2015 г.

Авторы: Абдраманова Гульмира Бостановна, Жусупова Эльвира Усенбаевна

Рубрика: Спецвыпуск

Страницы: Т.2. 42-43

Библиографическое описание: Абдраманова Г. Б., Жусупова Э. У. Инновациялық технологияларды педагогикалық процесте пайдалану // Молодой ученый. — 2015. — №7.2. — С. 42-43. — URL https://moluch.ru/archive/87/17212/ (дата обращения: 26.02.2020).

Объем: 0,18 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

Білім беруде В. Ф. Шаталов әдісін пайдаланудың тиімділігі

№7 (87) апрель-1 2015 г.

Авторы: Абдраманова Гульмира Бостановна, Примбетова Айгуль Имангалиевна

Рубрика: Спецвыпуск

Страницы: Т.1. 6-7

Библиографическое описание: Абдраманова Г. Б., Примбетова А. И. Білім беруде В. Ф. Шаталов әдісін пайдаланудың тиімділігі // Молодой ученый. — 2015. — №7.1. — С. 6-7. — URL https://moluch.ru/archive/87/16682/ (дата обращения: 26.02.2020).

Объем: 0,18 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

Инновациялық технологиялардың білім берудегі рөлі

№7 (87) апрель-1 2015 г.

Авторы: Абдраманова Гульмира Бостановна, Байзулдаева Гулсим Опабековна

Рубрика: Спецвыпуск

Страницы: Т.1. 4-6

Библиографическое описание: Абдраманова Г. Б., Байзулдаева Г. О. Инновациялық технологиялардың білім берудегі рөлі // Молодой ученый. — 2015. — №7.1. — С. 4-6. — URL https://moluch.ru/archive/87/16662/ (дата обращения: 26.02.2020).

Объем: 0,23 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

Оқу үрдісінде мультимедиа технологияларын қолдану

№7 (87) апрель-1 2015 г.

Авторы: Абдраманова Гульмира Бостановна, Таженова Сандугаш Калмахановна

Рубрика: Спецвыпуск

Страницы: Т.1. 8-9

Библиографическое описание: Абдраманова Г. Б., Таженова С. К. Оқу үрдісінде мультимедиа технологияларын қолдану // Молодой ученый. — 2015. — №7.1. — С. 8-9. — URL https://moluch.ru/archive/87/16654/ (дата обращения: 26.02.2020).

Объем: 0,18 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

Болашақ педагог-психологтардың жаңа педагогикалық инновациялық технологияларды қолдануға даярлығын қалыптастыру

№1 (81) январь-1 2015 г.

Авторы: Абдраманова Гульмира Бостановна, Таженова Сандугаш Калмахановна, Примбетова Айгуль Имангалиевна

Рубрика: Спецвыпуск

Страницы: Т.1. 92-93

Библиографическое описание: Абдраманова Г. Б., Таженова С. К., Примбетова А. И. Болашақ педагог-психологтардың жаңа педагогикалық инновациялық технологияларды қолдануға даярлығын қалыптастыру // Молодой ученый. — 2015. — №1.1. — С. 92-93. — URL https://moluch.ru/archive/81/14799/ (дата обращения: 26.02.2020).

Объем: 0,14 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

Деңгейлеп оқыту технологиясының ерекшелігі

№20 (79) декабрь-1 2014 г.

Авторы: Абдраманова Гульмира Бостановна, Жусупова Эльвира Усенбаевна, Нахатова Жанар Амзеевна

Рубрика: Спецвыпуск

Страницы: Т.1. 30-31

Библиографическое описание: Абдраманова Г. Б., Жусупова Э. У., Нахатова Ж. А. Деңгейлеп оқыту технологиясының ерекшелігі // Молодой ученый. — 2014. — №20.1. — С. 30-31. — URL https://moluch.ru/archive/79/14065/ (дата обращения: 26.02.2020).

Объем: 0,14 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

Биология курсында ойын элементтерін пайдаланудың тиімділігі

№20 (79) декабрь-1 2014 г.

Авторы: Абдраманова Гульмира Бостановна, Еспенбетова Шолпан Омаровна

Рубрика: Спецвыпуск

Страницы: Т.1. 28-30

Библиографическое описание: Абдраманова Г. Б., Еспенбетова Ш. О. Биология курсында ойын элементтерін пайдаланудың тиімділігі // Молодой ученый. — 2014. — №20.1. — С. 28-30. — URL https://moluch.ru/archive/79/14064/ (дата обращения: 26.02.2020).

Объем: 0,23 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

Задать вопрос