Журнал «Молодой ученый»:

Жеке тұлғаның рухани-адамгершілігін дамыта оқытудың негіздері

№51 (185) декабрь 2017 г.

Авторы: Баянова Жумагул Тасбауыркызы, Елюбаева Акзина Ноябрькызы

Рубрика: Спецвыпуск

Страницы: Т.1. 5-7

Библиографическое описание: Елюбаева А. Н., Баянова Ж. Т. Жеке тұлғаның рухани-адамгершілігін дамыта оқытудың негіздері // Молодой ученый. — 2017. — №51.1. — С. 5-7. — URL https://moluch.ru/archive/185/47503/ (дата обращения: 17.01.2018).

Объем: 0,14 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

Қоғамдағы мүмкіндігі шектеулі балаларды әлеуметтік-психологиялық бейімдеудің маңызы

№8 (88) апрель-2 2015 г.

Авторы: Елюбаева Акзина Ноябрькызы, Шеримова Алия Сакеновна

Рубрика: Спецвыпуск

Страницы: Т.1. 41-44

Библиографическое описание: Шеримова А. С., Елюбаева А. Н. Қоғамдағы мүмкіндігі шектеулі балаларды әлеуметтік-психологиялық бейімдеудің маңызы // Молодой ученый. — 2015. — №8.1. — С. 41-44. — URL https://moluch.ru/archive/88/17594/ (дата обращения: 17.01.2018).

Объем: 0,27 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

Задать вопрос