Автоматтандырылған жүйелерде тәуекелділікті басқарудың жалпылама алгоритміне кіріспе | Статья в журнале «Молодой ученый»

Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет 11 декабря, печатный экземпляр отправим 15 декабря.

Опубликовать статью в журнале

Авторы: ,

Рубрика: Спецвыпуск

Опубликовано в Молодой учёный №4 (63) апрель 2014 г.

Дата публикации: 28.03.2014

Статья просмотрена: 108 раз

Библиографическое описание:

Айтимова, У. Ж. Автоматтандырылған жүйелерде тәуекелділікті басқарудың жалпылама алгоритміне кіріспе / У. Ж. Айтимова, Г. О. Жансугирова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2014. — № 4.1 (63.1). — С. 7-8. — URL: https://moluch.ru/archive/63/10014/ (дата обращения: 28.11.2021).

Кез-келген заманға сай мекемелер құрамына бизнес - процессті және өндірістік технологияны  қамтамасыз ететін  автоматтандырылған басқару жүйесі кіреді.

Өндірісте және басқаруда ақпараттық технологияның кеңінен қолданылуы мекеменің ақпараттық  инфрақұрылымының өсуіне жеткізді. Бұл жағдай сенімсіздіктің өсуін күшейтіп, мекемедегі ақпараттың  қауіптілік жағдайын өсіреді.

Мекеменің бизнесіне және мақсатына қатысты  маңызды бақылау объектілеріне мыналарды жатқызуға болады:

Ø өндірістік ресурстар (қаржылық, халықтық, есептеуіш, телекоммуникациялық және т.б.);

Ø ақпараттық ресурстар (өндірістік, қаржы- аналитикалық, қызметтік және т.б.);

Ø өндірістік процесстер (ақпараттық - технологиялық процесстер, автоматтандырылған жүйелердің өмірлік циклі процесі және т.б.).

Автоматтандырылған жүйелерде тәуекелділікті басқару мәселесі  жағдайының туындауы және оны түсіну тәуекелділікті басқарудың маңыздылығын  және қажеттілігін көрсетті.

Шешім қабылдау процесінде  ақпараттық технологияның орнының өсуі және ақпараттық процесстің өзінің жоғарылауы  "сенімді"  автоматтандырылған  жүйелерді басқару ресурстарын шиеленістере түсті.

 Жорамал  қаншалықты нақтырақ болса, минималды ресурстық шығында  тәуекелділік те төмен болады.

Автоматтандырылған жүйелерде тәуекелділікті басқару мәселесіне көптеген зерттеулер мен сұрыптаулар жүргізілді. Нәтижесінде бұл әлі толық ашылмаған және зерттелмеген  аймақ болғандықтан , оның көп бөлігі ашық сұрақ ретінде қалып отыр.

Бұл мәселелік  аймақтың  моделі өте  сенімсіз,  яғни сапалы бағалар  мен  сенімділік  әрдайым   анық бола бермейді.  Бұл  сол  мәселенің  өзінің  күрделілігімен және оның таза  субъективті факторларға  тәуелділігімен  байланысты.  Мұнан басқа  модель  тұрақсыз болуы да мүмкін.  Мұндай модельдерді сипаттауға  әртүрлі математикалық аппараттар  қолданылады: субъектілік ықтималдылық тәсілі,  жұп емес көптік, нейронды желілер және т.б.  Бұл модельдер тәуекелділікті басқару есебін шешудің мүмкін нұсқасын таңдауда анықталмаушылық деңгейін азайтатын құралдар  болып табылады.   

Автоматтандырылған  жүйелерде тәуекелділікті басқарудың  концептуалды моделін  төмендегі суреттен қарастырайық.  Жалпылама қарағанда субъективті және объективті , сыртқы және ішкі элементтер мен факторлардың өзара байланысы,  материалдық және басқа да ресурстарға  әсер етуі мен сақталынымы көрсетілген.

Сурет 1. Автоматтандырылған жүйелердің тәуекелділігін басқару жүйесінің концептуалды моделі

Концептуалды  модельдің негізгі элементтері мен модельдерін қарастырайық:

Ø  басқарушы - субъект - ресурстарының сақталу мақсатын қадағалайтын белсенді жан;

Ø  бұзушы - субъект - қарсы мақсаттағы белсенді жан;

Ø  қауіп - автоматтандырылған жүйелердің қарым - қатынасынан және басқа да ішкі және сыртқы жүйе элементтерінен  туындайтын шарттар мен факторлар құрамы;

Ø  тәуекелділік - қауіп туындаған жағдайда мүмкін болатын жоғалтуларды мінездейтін потенциалды мүмкін жағдай. 

Операцияны зерттеу терминінде берілген модельді бір жақтың (иемденушінің) қарапайым операциясы ретінде,  яғни операцияны, жолдаманы, жоғарғы қаржылық нәтижені  жүргізетінін суреттеуге болады.

Дегенмен мұндай операцияның тиімділігі операцияны жүргізетін бөлікке ғана тәуелді болмайды. Сонымен қатар осы операцияға қатысатын екінші иемденушіден жіберілген анықталмаған жаңалықтарды ұйымдастыруға да байланысты.

Мұндай жағдайда, автоматтандырылған жүйелерді ұйымдастырудың тиімділік операциясын жоғарылататын және кепіл беретін нәтижеге жетуді қамтамасыздандыратын жолдаманы анықтап алу қажет.

Әдебиет:

1.    Семин В.Г. Разработка информационной модели управления рисками качества. - // Материалы международной конференции МНТК «Инновации в условиях развития информационно-коммуникационных технологий». - Сочи, 2006.

2.    Семин В.Г. Управление рисками качества программного продукта. - // Материалы международной конференции МНТК «Инновации в условиях развития информационно-коммуникационных технологий». – Сочи, 2007.

3.    Семин В.Г., Семина Е.В. Управление рисками факторинговой компании. -// Материалы международной конференции МНТК «Инновации в условиях развития информационно-коммуникационных технологий», Сочи. 2009.

Основные термины (генерируются автоматически): Сочи, условие развития, мена, Управление рисками.


Похожие статьи

Управление рисками муниципальных образований

Важным фактором данного процесса становится управление рисками финансово-бюджетного развития.

Целеполагание и управление рисками социально-экономического... В условиях продолжающегося мирового финансово-экономического кризиса в наиболее сложном...

Тенденции и потенциал развития спортивно-событийного туризма...

Государственный сектор (департаменты и управления в структуре Администрации города Сочи).

 создание условий для сохранения, развития и круглогодичного функционирования Олимпийского парка в Имеретинской низменности города Сочи

Эффективное управление рисками бизнеса в реальном секторе...

Развитие теории и практики управления рисками представляет собой одно из важнейших направлений развития экономической

Рис.1. Принципиальная схема управления рисками. Источник: [1, с. 85]. В реальных условиях могут быть выделены различные факторы риска.

Методы управления рисками инновационного проекта

Таким образом, неопределенность есть необходимое, но недостаточное условие риска.

В основе процесса управления рисками лежат результаты оценок выявленных рисков.

Развитие страхования рисков инновационного... 1) Инновационный рисквероятность...

Проблемы и перспективы развития корпоративного...

Ключевые слова: риск-менеджмент, управление рисками, организация. В современной российской экономике внедрение риск-менеджмента в бизнес-процесс российских компаний началось сравнительно недавно, 15–20 лет назад.

Проблемы риск-менеджмента в современных условиях

Проблемы риск-менеджмента в современных условиях. Авторы: Данилова Светлана Юрьевна, Швалев Артем.

Учетно-информационная система позволяет осуществлять достоверную обратную связь в структуре управления.

Обзор международных и национальных стандартов в области...

Ключевые слова: риск, управление рисками, риск-менеджмент, COSO ERM, FERMA, ISO 31000.

Таблица 1. История развития стандартизации управления рисками. Период. Источник.

История развития практики и исследований в области...

В статье описывается история развития методов управления рисками, основные тенденции и направления. Ключевые слова: управление рисками, распределение рисков, экономическая эффективность.

Современные проблемы управления кредитными рисками

Возникшую ситуацию необходимо разрешать, так как эта ситуация негативно сказывается на дальнейшем экономическом развитии кредитования физических и юридических лиц. Интерес представляет изучение современных проблем управления кредитными рисками...

Похожие статьи

Управление рисками муниципальных образований

Важным фактором данного процесса становится управление рисками финансово-бюджетного развития.

Целеполагание и управление рисками социально-экономического... В условиях продолжающегося мирового финансово-экономического кризиса в наиболее сложном...

Тенденции и потенциал развития спортивно-событийного туризма...

Государственный сектор (департаменты и управления в структуре Администрации города Сочи).

 создание условий для сохранения, развития и круглогодичного функционирования Олимпийского парка в Имеретинской низменности города Сочи

Эффективное управление рисками бизнеса в реальном секторе...

Развитие теории и практики управления рисками представляет собой одно из важнейших направлений развития экономической

Рис.1. Принципиальная схема управления рисками. Источник: [1, с. 85]. В реальных условиях могут быть выделены различные факторы риска.

Методы управления рисками инновационного проекта

Таким образом, неопределенность есть необходимое, но недостаточное условие риска.

В основе процесса управления рисками лежат результаты оценок выявленных рисков.

Развитие страхования рисков инновационного... 1) Инновационный рисквероятность...

Проблемы и перспективы развития корпоративного...

Ключевые слова: риск-менеджмент, управление рисками, организация. В современной российской экономике внедрение риск-менеджмента в бизнес-процесс российских компаний началось сравнительно недавно, 15–20 лет назад.

Проблемы риск-менеджмента в современных условиях

Проблемы риск-менеджмента в современных условиях. Авторы: Данилова Светлана Юрьевна, Швалев Артем.

Учетно-информационная система позволяет осуществлять достоверную обратную связь в структуре управления.

Обзор международных и национальных стандартов в области...

Ключевые слова: риск, управление рисками, риск-менеджмент, COSO ERM, FERMA, ISO 31000.

Таблица 1. История развития стандартизации управления рисками. Период. Источник.

История развития практики и исследований в области...

В статье описывается история развития методов управления рисками, основные тенденции и направления. Ключевые слова: управление рисками, распределение рисков, экономическая эффективность.

Современные проблемы управления кредитными рисками

Возникшую ситуацию необходимо разрешать, так как эта ситуация негативно сказывается на дальнейшем экономическом развитии кредитования физических и юридических лиц. Интерес представляет изучение современных проблем управления кредитными рисками...

Задать вопрос