Университет «Болашак» (Кызылорда) — Молодой учёный
  • Адрес: Казахстан, г. Кызылорда, проспект Абая, 31 А.
  • Сайт: http://bolashak-edu.kz
  • Телефоны: 8 (7242) 23-45-15

*Данные предоставлены сервисом Яндекс.Карты.

Статистика

пятьдесят четыре автора

101 статья в журнале «Молодой ученый»

3 статьи в сборниках международных научных конференций

0 статей в тематических журналах

0 статей в журнале «Юный ученый»

Статьи

Инклюзивті білім берудің педагогикалық негізі

Көру қaбiлeтi зaқымдaлғaн бaлaлaрдың психикaлық дaмуының нeгiздeрi

Этнолингвиcтикалық сипаттағы мақал-мәтелдер

«Көшпенділер» трилогиясында қолданылған мақал мәтелдер І. Есенберлиннің жеке стилін айқындаушы фактор ретінде

Прагматизм: Ч. Пирс көзқарастары

Қомшабай Сүйеніш әңгімесіндегі әдеби детальдың көркемдік қызметі

Қиын балаларды жеке және топтап қайта тәрбиелеу

Көп жылдық өсімдіктерді өсірудің инновациялық технологиясын жетілдіру жолдары

Ғылыми селекцияның қысқаша даму тарихы

Қaру-жaрaққa қaтысты фрaзеологизмдердің ұлттық-мәдени негізі

Задать вопрос