Казахстан, Кызылорда

Статистика

три автора

4 статьи в журнале «Молодой ученый»

0 статей в сборниках международных научных конференций

0 статей в тематических журналах

0 статей в журнале «Юный ученый»

Статьи

Дуалды оқыту жүйесі – кәсіби білікті мамандар даярлау кепілі

Сыр елінің демографиялық үрдісі

Оқыту әдістерін жетілдіру және оқытушының өз тәжірибесінде оларды таңдай білуі

Интерактивтік технология әдісі

Задать вопрос