Журнал «Молодой ученый»:

Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында жаңа тұрпатты болашақ бастауыш сынып мұғалімін дайындау мәселелері

№12 (116) июнь-2 2016 г.

Авторы: Зикир Гульжазира Гаусылагзамовна, Маханова Жанат Жантурсыновна

Рубрика: Спецвыпуск

Страницы: Т.1. 40-42

Библиографическое описание: Маханова Ж. Ж., Зикир Г. Г. Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында жаңа тұрпатты болашақ бастауыш сынып мұғалімін дайындау мәселелері // Молодой ученый. — 2016. — №12.1. — С. 40-42. — URL https://moluch.ru/archive/116/31461/ (дата обращения: 20.01.2018).

Объем: 0,18 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

Задать вопрос