кандидат филологических наук
Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата (Казахстан)
Журнал «Молодой ученый»:

Дүниенің тілдік бейнесін қалыптастырушы стереотиптер

№19 (99) октябрь-1 2015 г.

Авторы: Ташенова Жанат Ахтаевна, Нурекешова Гульсим Рахметбековна, Джумагулова Марияш Шырдаевна

Рубрика: Филология

Страницы: k36-41

Библиографическое описание: Нурекешова Г. Р., Джумагулова М. Ш., Ташенова Ж. А. Дүниенің тілдік бейнесін қалыптастырушы стереотиптер // Молодой ученый. — 2015. — №19. — Приложение «Казахстан». — С. 36-41.

Объем: 0,23 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

Ағылшын-қазақ тілдеріндегі ғылыми терминологияның қалыптасуы мен дамуы

№19 (99) октябрь-1 2015 г.

Авторы: Ташенова Жанат Ахтаевна, Нурекешова Гульсим Рахметбековна, Джумагулова Марияш Шырдаевна

Рубрика: Филология

Страницы: k41-46

Библиографическое описание: Ташенова Ж. А., Джумагулова М. Ш., Нурекешова Г. Р. Ағылшын-қазақ тілдеріндегі ғылыми терминологияның қалыптасуы мен дамуы // Молодой ученый. — 2015. — №19. — Приложение «Казахстан». — С. 41-46.

Объем: 0,23 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

Жаһандану дәуіріндегі тілдік плюрализм мәселелері

№19 (99) октябрь-1 2015 г.

Авторы: Ташенова Жанат Ахтаевна, Нурекешова Гульсим Рахметбековна, Джумагулова Марияш Шырдаевна

Рубрика: Филология

Страницы: k27-32

Библиографическое описание: Джумагулова М. Ш., Нурекешова Г. Р., Ташенова Ж. А. Жаһандану дәуіріндегі тілдік плюрализм мәселелері // Молодой ученый. — 2015. — №19. — Приложение «Казахстан». — С. 27-32.

Объем: 0,23 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

Ілеспе аудармашыларды дайындау мәселелері

№8 (88) апрель-2 2015 г.

Авторы: Ташенова Жанат Ахтаевна, Нурекешова Гульсим Рахметбековна, Джумагулова Марияш Шырдаевна

Рубрика: Спецвыпуск

Страницы: Т.2. 61-63

Библиографическое описание: Ташенова Ж. А., Джумагулова М. Ш., Нурекешова Г. Р. Ілеспе аудармашыларды дайындау мәселелері // Молодой ученый. — 2015. — №8.2. — С. 61-63.

Объем: 0,18 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

Ағылшын тіліндегі мифтік кейіпкерлердің танымдық сипаты

№8 (88) апрель-2 2015 г.

Авторы: Нурекешова Гульсим Рахметбековна

Рубрика: Спецвыпуск

Страницы: Т.2. 59-60

Библиографическое описание: Нурекешова Г. Р. Ағылшын тіліндегі мифтік кейіпкерлердің танымдық сипаты // Молодой ученый. — 2015. — №8.2. — С. 59-60.

Объем: 0,18 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

Ағылшын және қазақ тілдеріндегі мифтік сипаттағы прецеденттік есімдердің лингвомәдени ерекшеліктері

№8 (88) апрель-2 2015 г.

Авторы: Ташенова Жанат Ахтаевна, Нурекешова Гульсим Рахметбековна, Джумагулова Марияш Шырдаевна

Рубрика: Спецвыпуск

Страницы: Т.2. 57-58

Библиографическое описание: Нурекешова Г. Р., Джумагулова М. Ш., Ташенова Ж. А. Ағылшын және қазақ тілдеріндегі мифтік сипаттағы прецеденттік есімдердің лингвомәдени ерекшеліктері // Молодой ученый. — 2015. — №8.2. — С. 57-58.

Объем: 0,18 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

Шетел тіліне оқыту мазмұнындағы әлеуметтік мәдени компонент

№8 (88) апрель-2 2015 г.

Авторы: Ташенова Жанат Ахтаевна, Нурекешова Гульсим Рахметбековна, Джумагулова Марияш Шырдаевна

Рубрика: Спецвыпуск

Страницы: Т.2. 48-50

Библиографическое описание: Джумагулова М. Ш., Нурекешова Г. Р., Ташенова Ж. А. Шетел тіліне оқыту мазмұнындағы әлеуметтік мәдени компонент // Молодой ученый. — 2015. — №8.2. — С. 48-50.

Объем: 0,18 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

Задать вопрос