Дуйсенова Алтынай Абдразаковна — Информация об авторе
магистр, преподаватель
Университет «Болашак» (Казахстан)
Журнал «Молодой ученый»:

Математикадан тақырыптық сабақтар үшін компьютерлік бағдарламалық пакеттер жасауға қажетті талаптар және оларды қолдану әдістемесі

№1 (81) январь-1 2015 г.

Авторы: Муханова Жамал Абдеш кызы, Дуйсенова Алтынай Абдразаковна, Пирова Гульзира Канаевна

Рубрика: Спецвыпуск

Страницы: Т.1. 8-10

Библиографическое описание: Пирова Г. К., Муханова Ж. А., Дуйсенова А. А. Математикадан тақырыптық сабақтар үшін компьютерлік бағдарламалық пакеттер жасауға қажетті талаптар және оларды қолдану әдістемесі // Молодой ученый. — 2015. — №1.1. — С. 8-10. — URL https://moluch.ru/archive/81/14842/ (дата обращения: 17.11.2018).

Объем: 0,18 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

Ақпараттық коммуникациялық технологиялар қашықтықтан оқытуды ұйымдастырудың негізгі құралы

№1 (81) январь-1 2015 г.

Авторы: Муханова Жамал Абдеш кызы, Дуйсенова Алтынай Абдразаковна, Пирова Гульзира Канаевна

Рубрика: Спецвыпуск

Страницы: Т.1. 23-24

Библиографическое описание: Муханова Ж. А., Дуйсенова А. А., Пирова Г. К. Ақпараттық коммуникациялық технологиялар қашықтықтан оқытуды ұйымдастырудың негізгі құралы // Молодой ученый. — 2015. — №1.1. — С. 23-24. — URL https://moluch.ru/archive/81/14838/ (дата обращения: 17.11.2018).

Объем: 0,14 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

Қазіргі заманғы сымсыз байланыс тораптарының технологиясы мен құрылымы

№1 (81) январь-1 2015 г.

Авторы: Муханова Жамал Абдеш кызы, Дуйсенова Алтынай Абдразаковна, Пирова Гульзира Канаевна

Рубрика: Спецвыпуск

Страницы: Т.1. 19-20

Библиографическое описание: Дуйсенова А. А., Муханова Ж. А., Пирова Г. К. Қазіргі заманғы сымсыз байланыс тораптарының технологиясы мен құрылымы // Молодой ученый. — 2015. — №1.1. — С. 19-20. — URL https://moluch.ru/archive/81/14813/ (дата обращения: 17.11.2018).

Объем: 0,14 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

Задать вопрос