Автор:

Рубрика: Спецвыпуск

Опубликовано в Техника. Технологии. Инженерия №3 (5) июнь 2017 г.

Дата публикации: 14.07.2017

Статья просмотрена: 6 раз

Библиографическое описание:

Хужамуратов Б. Х. Ingliz tilini o’rgatuvchi web-sayt yaratishda ma’lumotlar bazasini loyihalash // Техника. Технологии. Инженерия. — 2017. — №3.1. — С. 63-65. — URL https://moluch.ru/th/8/archive/62/2644/ (дата обращения: 24.05.2018).Kirish

Ingliz tilini o’rgatuvchi web-sayt yaratishda asosan, ma’lumotlar bazasini yaratib olish kerak bo’ladi. Ma’lumotlar bazasini MySQLda yaratib olamiz.

Asosiy qism

Ma’lumotlar bazasi 6 ta qismdan iborat bo‘ladi. Bular quyidagilar:

  1. Comments
  2. Contact
  3. Darslar
  4. News
  5. Savollar
  6. Users

Quyida har bir jadvalning tuzilishi, qatorlar nomi, ularning turi xamda qaysi ma’lumotlar jadvaldagi kalit maydonni aniqlashi to’liq keltiriladi:

  1. 1Comments.Bu jadvalda foydalanuvchilar yangiliklarga nisbatan o’z fikr mulohazalarini bildirganini ma’lumotlar bazasida saqlaydi. Bu jadvalda foydalanuvchi id nomeri, foydalanuvchi ismi, rasmi, yangilik id nomeri, foydalanuvchi bildirgan mulohaza, sana va vaqtlar keltiriladi.

1-rasm. Comments jadvali

2.Contact jadvali. Bu jadvalda biz bilan aloqa ya’ni foydalanuvchilarning fikr, taklif va e’tirozlarini bildirish oynasi hisoblanadi. Jadvalda foydalanuvchi nomi, e’tirozi, pochtasi, foydalanuvchi id nomeri v asana keltirilgan.

2-rasm. Contact jadvali.

3. Darslar jadvlai. Bu jadvalda o’quvchilar test ishlagan payti darslarga ajratib ishlanishi ko’rib chiqishadi. Bu jadval savollar jadvali bilan bog’lanadi. Chunki, foydalanuvchi test ishlaganda, avval darsni tanlaydi va ok tugmasini bosganda, shu mavzuga oid testlar ekranga chiqadi va foydalanuvchi shu mavzuga oid testni yecha olishi mumkin.

3

3-rasm. Darslar jadvali.

4. News jadvali. News jadvalida yangiliklar joylashtirib boriladi. Bunda yangilik nomeri, yangilik mavzusi, yangilikning sanasi, yangilikka doir rasm, yangilikning avtori, qisqacha ma’lumotnoma, to’liq ma’lumotnoma, yangilikning rubrikasi ustunlari mavjud.

4

4-rasm. News jadvali ko’rinishi

5. Savollar jadvali. Savollar jadvalida asosan testlarning savoli, javoblar 4 xil variantda a, b, c, d, to’g’ri javob va dars id nomerlari keltirilgan.

5

5-rasm. Savollar jadvali

6. Users jadvali. Har bir foydalanuvchi web-saytdan ro’yxatdan o’tishi shart bo’ladi shunda saytning imkoniyatlaridan to’liq foydalana oladi. Users jadvalida quyidagilar mavjud: login foydalanuvchining logini, foydalanuvchining ismi, foydalanuvchining sharifi, tug’ilgan kuni, telefon raqami, electron pochtasi, foydalanuvchining rasmi, tizimga kirish uchun parole, va foydalanuvchilarning imkoniyatlarini belgilab beruvchi role ustuni.

6

2.6-rasm. Users jadvali.

Malumotlar bazasi loyihalashni dzayin qismi.

7

7-rasm. Ma’lumotlar bazasining dizayn qismi.

Ma’lumotlar bazasi tuzildi, endi web-saytning interfeys qismini shakllantirib olish kerak. Buning uchun HTML, CSS, Javascript, va PHP tillarini mukammal bilish kerak bo’ladi.

Xulosa

Ingliz tilini o’rgatish uchun yaratilgan web-saytning ma’lumotlar bazasini MySQL strukturali so’rovlar tilida yaratildi. Jadvallar va kerakli maydonlar yaratildi va ma’lumotlar joylandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

  1. Aстaхoвa И.Ф., Тoлстoбрoв A.П. SQL в примeрaх и зaдaчaх. Учeбнoe пoсoбиe. Нoвoe знaниe, 176 стр, 2002 г.
  2. Пoлякoвa. Л.Н. Oснoвы SQL. Курс лeкций. Учeбнoe пoсoбиe. издaтeльствo "ИНТУИТ.РУ" 368 стр, 2004 г.
  3. Бeн Фoртa Oсвoy сaмoстoятeльнo SQL. 10 минут нa урoк (3-e издaниe) издaтeльствo "Вильямс" 288 стр, 2005 г.

Обсуждение

Социальные комментарии Cackle

Посетите сайты наших проектов

Задать вопрос