Тиббиётда ахборот тизимларини класификациялаш | Статья в журнале «Техника. Технологии. Инженерия»

Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет 30 января, печатный экземпляр отправим 3 февраля.

Опубликовать статью в журнале

Автор:

Рубрика: Спецвыпуск

Опубликовано в Техника. Технологии. Инженерия №2 (4) апрель 2017 г.

Дата публикации: 04.05.2017

Статья просмотрена: 251 раз

Библиографическое описание:

Рахимов, Б. С. Тиббиётда ахборот тизимларини класификациялаш / Б. С. Рахимов. — Текст : непосредственный // Техника. Технологии. Инженерия. — 2017. — № 2.1 (4.1). — С. 18-20. — URL: https://moluch.ru/th/8/archive/57/2322/ (дата обращения: 22.01.2021).Особая роль в процессе использования информационных технологий принадлежит в системе образования медицинских высших учреждением как основному источнику квалифицированных высокоинтеллектуальных кадров и мощной базе фундаментальных и прикладных научных исследований.

Special role in the process of using information technologies in the education system belongs to the higher medical institution as a primary source of qualified personnel highly intelligent and powerful basis of fundamental and applied research.

Ахборот тизимлари тиббиёт ва соғлиқни сақлашнинг барча соҳаларида мавжуддир. Тиббиёт соҳасида ахборот алмашишнинг турли кўринишларидан фойдаланиш хозирги даврнинг долзарб муаммоларидан биридир. Уларнинг тартибга солиниши тиббиёт ва соғлиқни сақлаш тизимида ахборотларнинг автоматлаштирилган алмашинувига эришиш, бу соҳа ходимларининг иш фаолияти унумдорлигини ошириб, беморларга хизмат кўрсатиш сифатини яхшилайди.

Ахборот оқимлари билан ишлаш учун соғлиқни сақлаш тизимида ахборот тизимлари яратилган. Ахборот тизими ташкилий тартибга солинган хужжатлар ва ахборот технологиялари ёрдамида, шу жумладан ахборотни қайта ишлаш жараёнларини амалга оширадиган хисоблаш техникалари ва алоқа коммуникация воситаларидан фойдаланишнинг умумлаштирилган йиғиндисидир. Тиббий ахборот тизимларининг мақсади аҳолига тиббий хизмат кўрсатишнинг турли вазифаларини қўллаб қувватлаш, тиббиёт муассасаларини бошқариш ва соғлиқни сақлаш тизимининг ўзини ахборот бошқарувида ахборот алмашинувини таъминлашдан иборатдир. Мустақил вазифалари илмий текшириш натижаларини, ўқув ва аттестацион текширувларни ахборот алмашинувини қўллаб қувватлашдан иборатдир[1,2].

Тиббий ахборот тизимларининг қуйидаги кўринишдаги синфлари маълум. Масалан бошқарув ва ташкилий даражасига кўра:

 1. Давлат миқиёсидаги
 2. Худудий
 3. Муассаса миқиёсида
 4. Алоҳида

Тиббий ахборот тизимларини кенг тарқалган синфларидан яна бири хал қиладиган масалаларига қараб:

 1. Админстратив хўжалик тиббий ахборот тизими
 2. Лаборатор ва диагностик текширувлар тиббий ахборот тизими
 3. Диагностик, прогнозлаш, мониторинг эксперт тизими
 4. Ахборот ва кутубхона қидирув тизимлари
 5. Ўқув ахборот тизимлари
 6. Интеграллашган касалхона ахборот тизими

Админстратив хўжалик ахборот тизимга хисоблаш тизимлари, турли дори-дармон воситаларини хисобга олиш дастурлари, беморларни рўйхатга олиш тизимлари, тиббий хужжатларни рўйхатга олиш тизимлари, ахборот алмашинувини автоматлаштириш тизимлари, клиник текширишларни ўтказиш тизимлари ва бажарилаётган муолажаларни рўйхатга олиш тизимлари киради.

Лаборатор ва диагностик текширувлар тиббий ахборот тизимига микролаборатор тизимлар, радиология, ренгенография, компьютер томографияси, ултра товуш текшируви натижаларини киритиш ва сақлаш учун хизмат қилади.

Диагностик, прогнозлаш, мониторинг эксперт тизими фан соҳаси ва мантиқий хулосаларга асосланган билимларнинг махсус механизми асосида ахборотларни анализ қилиш ва хулоса берадиган махсус тизимлардан ташкил топган.

Ахборот ва кутубхона қидирув тизими барча фойдаланувчиларнинг электрон каталогини ташкил қилиш, рефератив ахборотларни тайёрлаш, олдиндан айтиб берувчи маълумотлар базасини лойихалаш ва ташкил қилиш ишлари киради.

Ўқув ахборот тизимлари турли машғулот ва машқларнинг комплекси ва амалий методикаларини ташкил қилади.

Интеграллашган касалхона ахборот тизими турли ахборот тизимларининг бир неча синфларнинг ахборот тизимларини бирлаштиради ва маълум бир муассасанинг махсуслиги билан боғлиқ масалаларни комплекс хал қилишга қаратилган[3,4].

Тиббиётда бошқарувнинг автоматлаштирилган тизими тиббий ахборотларни йиғиндиси қайта ишланиши, тўпланиши, сақланиши ва узатиш воситаси бўлиб бошқарув жараёни сифатида автоматлаштирилган тизимларни қўллаб тиббиёт сохасининг хар бир ходимига афзаллик яратиш учун мўлжалланган[4]. Тиббиётда бошқарувнинг автоматлаштирилган тизими бошқарувнинг тезкор ва самарали бўлишига, қисқа муддатларда ахборот алмашинувига эришишга, ходимларнинг ижодий ишлаши учун вақт ажратишга, турли муаммоларни ижобий хал қилишга имкон яратади. Хозирги кунда кўплаб тиббиётда бошқарувнинг автоматлаштирилган тизимлари ишлаб чиқарилган. Булар битта ходим учун, муассасавий, худудий ва давлат миқиёсидаги тизимлардир. Бу тизимларнинг асосий компоненталари қуйидагилардир:

 1. Техник воситалар, хисоблаш тизимлари, киритиш – чиқариш тизимлари, маълумотларни сақловчи ва тармоқ қурилмалари;
 2. Дастурий таъминот – компьютернинг дастурий воситалари, техник воситалар ишини ва ахборотларни қайта ишлашни таъминлайди.

Хар бир тиббиётда бошқарувнинг автоматлаштирилган тизими иш жараёнида қуйидаги вазифаларни бажариши керак:

 1. Тиббиёт муассасасини бошқарув жараёни хақида ахборотларни йиғиш, қайта ишлаш ва сақлаш воситасида хар бир бемор ҳақида ахборот йиғилади, хар бир тиббиёт ходимининг иш кўрсаткичлари бўйича тахлилий маълумот тўпланади;
 2. Бошқарув таъсирларини ишлаб чиқиш орқали хар бир беморларга қўлланилаётган дори воситаларининг таъсир кўрсаткичларининг мониторинги ташкил қилинади;
 3. Тиббиётда бошқарувнинг автоматлаштирилган тизими бошқа ахборот тизимлари билан тез ва қулай ахборот алмашинувини ташкил қилиши ва бу билан муассаса ички тармоғидан самарали фойдаланиш имконини ошириши лозим;
 4. Тиббиётда бошқарувнинг автоматлаштирилган тизимида ахборот хавфсизлиги чоралари кўрилган бўлиши ва бу билан фойдаланувчиларнинг маълумотларини рухсатсиз ўзгартиришлардан сақланиши лозим.

Мамлакатимиз тиббиёт тизимида интерактив давлат хизматларини, бошқарувнинг автоматлаштирилган тизимларини жорий қилиш аҳоли ва юридик шахсларга давлат органлари веб-сайтлари ва республика ҳукумати портали орқали керакли маълумотларни тақдим этиш учун ахборот-коммуникация технологиялари ютуқларидан фойдаланиш тиббиёт муассасаларининг самарали фаолиятига асос бўлади.

Адабиётлар:

 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг 2013 йилнинг 27 июндаги “Ўзбекистон Республикаси Миллий ахборот – коммуникация тизимини янада ривожлантириш чора тадбирлари тўғрисида”ги қарори.
 2. Ўзбекистон Республикаси “Электрон хукумат тўғрисида”ги қонуни, 2015 йил 9 декабрь
 3. Годин В. В. Управление информационными ресурсами / В. В. Годин. – М. : ИНФРА. – М, 2005. – 254 с.
 4. Радченко А. И. Технологии информационного общества / . И. Радченко. – Ростов-на-Дону : АООТ «Ростиздат», 2007. – 216 с.
Основные термины (генерируются автоматически): хары.

Похожие статьи

Таинственный город Хара- Хото | Статья в журнале...

Согласно одной из монгольских легенд, во времена, когда на месте каменистой пустыни Гоби еще плескались воды теплого моря...

Евразийская философия о монгольском нашествии...

Также Э. Хара-Даван отмечает «ошибочность мнения о крайней бедственности для русского народа монгольского владычества», [там же, с. 206]...

Об истории названий месяцев в русском и персидском языках

На вершине горы Хары живут боги неба и земли — Асман и Зам, боги солнца и луны — Хвар и Мах, божества ветра Вата и Вайу.

Хуруфизм и его влияние на азербайджанскую литературу

По верованию Наими, душа человека, являющаяся частичкой божественного света, тоже тождественна буквам: «Малум беби кеб е эстелахе-ходайи Рух ва калма хар до йеканд»...

Образ медведя в русской и персидской культуре и литературе

Где медведь, там страшно. (русская пословица); Хар джа херсе, джае тарсе! (персидская пословица); Не продавай шкуры, не убив медведя. (русская пословица)...

Образ леди и джентльмена в романе М.Митчелл «Унесенные...»

При этом образ прекрасной Скарлетт О`Хара часто возникает в связи с этой эпохой. Маргарет Митчелл в своем романе выделяет четырех основных персонажей...

К типологии неизбежных потерь при переводе | Статья в журнале...

Сибасаки Томока. Хару но нива (Весенний сад).

Мисима Юкио. Хару но юки (Весенний снег). – Токио, Синтёся, 2000.

Диалектные особенности вспомогательных глаголов узбекского...

Шарт буким, хар неча тутсанг лабо-лаб сипкорай. О виночерпии, подай вина, чтобы мне забыться на миг. Дай мне вина, и сколько бы ты ни давал его, я буду выпивать его залпом до дна.

Оила, маҳалла ва ўқув муассасаларида ёшлар тарбияси

Бунинг муваффақиятли амалга ошишига жамиятимизнинг хар бир фуқароси, ота-оналар, махала-куй хамма бирдек масъулдир.

К переводу романа «Верноподданный» | Статья в журнале...

Вернее было бы перевести это на узбекский следующим образам; «Дидерих хар бир нарсани берилиб кузатар, хатто у куеш нурида кизгиш тусга кирган соч толалари остидаги...

Похожие статьи

Таинственный город Хара- Хото | Статья в журнале...

Согласно одной из монгольских легенд, во времена, когда на месте каменистой пустыни Гоби еще плескались воды теплого моря...

Евразийская философия о монгольском нашествии...

Также Э. Хара-Даван отмечает «ошибочность мнения о крайней бедственности для русского народа монгольского владычества», [там же, с. 206]...

Об истории названий месяцев в русском и персидском языках

На вершине горы Хары живут боги неба и земли — Асман и Зам, боги солнца и луны — Хвар и Мах, божества ветра Вата и Вайу.

Хуруфизм и его влияние на азербайджанскую литературу

По верованию Наими, душа человека, являющаяся частичкой божественного света, тоже тождественна буквам: «Малум беби кеб е эстелахе-ходайи Рух ва калма хар до йеканд»...

Образ медведя в русской и персидской культуре и литературе

Где медведь, там страшно. (русская пословица); Хар джа херсе, джае тарсе! (персидская пословица); Не продавай шкуры, не убив медведя. (русская пословица)...

Образ леди и джентльмена в романе М.Митчелл «Унесенные...»

При этом образ прекрасной Скарлетт О`Хара часто возникает в связи с этой эпохой. Маргарет Митчелл в своем романе выделяет четырех основных персонажей...

К типологии неизбежных потерь при переводе | Статья в журнале...

Сибасаки Томока. Хару но нива (Весенний сад).

Мисима Юкио. Хару но юки (Весенний снег). – Токио, Синтёся, 2000.

Диалектные особенности вспомогательных глаголов узбекского...

Шарт буким, хар неча тутсанг лабо-лаб сипкорай. О виночерпии, подай вина, чтобы мне забыться на миг. Дай мне вина, и сколько бы ты ни давал его, я буду выпивать его залпом до дна.

Оила, маҳалла ва ўқув муассасаларида ёшлар тарбияси

Бунинг муваффақиятли амалга ошишига жамиятимизнинг хар бир фуқароси, ота-оналар, махала-куй хамма бирдек масъулдир.

К переводу романа «Верноподданный» | Статья в журнале...

Вернее было бы перевести это на узбекский следующим образам; «Дидерих хар бир нарсани берилиб кузатар, хатто у куеш нурида кизгиш тусга кирган соч толалари остидаги...

Задать вопрос