Статьи по ключевому слову "қауіпсіздік" — Молодой учёный

Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет 3 июля, печатный экземпляр отправим 7 июля.

Опубликовать статью в журнале

Гуманизм және ізгілік –жалпы адамзаттың рухани құндылықтары

Діни экстремизм мен терроризмге қарсы күрес тетігі: тиімділігі мен қолдану жолдары

Ұлттық қaуіпсіздік және пaтриoттық тәрбие ұғымдaрының кoнцептуaлды тұғырнaмaсы

Задать вопрос