Статьи по ключевому слову "ауыл шаруашылығы" — Молодой учёный

Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет 22 мая, печатный экземпляр отправим 26 мая.

Опубликовать статью в журнале

Жаңа технологияларды қолдану арқылы ауылшаруашылық жерлерінің тиімділігін арттыру

Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы саласының инвестициялық тартымдылығының жағдайы

Түркістан облысы ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерін шаруашылықта тиімді пайдалану мәселелері

Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтарал ауданы егіс алқаптарын суғарудағы тиімді әдісін таңдау

Aуыл шaруaшылығы мaқcaтындaғы жeр тeлiмдeрiн тиімді пайдалануда экoнoмикaлық бaғaлaудың мaңыздылығы

Задать вопрос