кандидат технических наук, старший преподаватель
Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата (Казахстан)
Журнал «Молодой ученый»:

Химияның білім мазмұны, оның оқулықтағы көрінісі

№19 (99) октябрь-1 2015 г.

Авторы: Алмаханова Жанна Мейрамбековна, Еспенбетова Шолпан Омаровна

Рубрика: Спецвыпуск

Страницы: Т.2. 9-10

Библиографическое описание: Еспенбетова Ш. О., Алмаханова Ж. М. Химияның білім мазмұны, оның оқулықтағы көрінісі // Молодой ученый. — 2015. — №19.2. — С. 9-10.

Объем: 0,14 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи

Мектепте химиялық өндірістерді оқыту барысындағы экологиялық білім берудің ерекшеліктері

№7 (87) апрель-1 2015 г.

Авторы: Тимуркызы Айжан, Оракбаева Гулжазира Абиловна, Еспенбетова Шолпан Омаровна

Рубрика: Спецвыпуск

Страницы: Т.2. 46-48

Библиографическое описание: Еспенбетова Ш. О., Оракбаева Г. А., Тимуркызы А. Мектепте химиялық өндірістерді оқыту барысындағы экологиялық білім берудің ерекшеліктері // Молодой ученый. — 2015. — №7.2. — С. 46-48.

Объем: 0,23 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи