Шетел тілін оқытуда компьютерлік технологияны қолданудың артықшылықтары | Статья в журнале «Молодой ученый»

Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет 20 марта, печатный экземпляр отправим 24 марта.

Опубликовать статью в журнале

Библиографическое описание:

Кадырова, Г. М. Шетел тілін оқытуда компьютерлік технологияны қолданудың артықшылықтары / Г. М. Кадырова, А. Е. Туребаева, Гулзат Егизбайкызы. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2015. — № 8.1 (88.1). — С. 37-39. — URL: https://moluch.ru/archive/88/17593/ (дата обращения: 09.03.2021).

Қазіргі кезде жаңа білім жүйесі интернеттің пайда болуының арқасында дамығанын барлығы мойындайды. Көптеген әдіскерлер видеофильм, электрондық пошта (e-mail), мультимедиялық презентация, анимациялық суреттер және тағы басқалардың көмегімен шетел тілінде монолог және диалог түрінде сөйлеу қабілетін қалыптастыратын жаттығуларды құрастырумен айналысып жатыр. Ал шетелде болмай-ақ, сол елдің тілінде сөйлей алу қабілетіне ие болу оңай емес. Сондықтан, мұғалімнің маңызды тапсырмасының бірі шет тілі сабағында жаңа технологиялардың түрлі амалдарын қолдана отырып, сөйлеудің шын ситуацияларын құру болып табылады. Шет тілін үйрету процессінде компьютер технологияларын қолдану сабақты қызықты жолмен өткізуге көмектеседі. Мысалы, анимациялық суреттер, видео-көріністер, презентациялар және т.б. әртүрлі дыбыстар арқылы көрсетіледі. Компьютер мониторындағы көріністер оқушының іс-қимылының арқасында өзгеріп отырады. Бұл динамикалық және оқушының бар ойын өзіне бағыттайды, сонымен қатар, оқу процессінде оқушының белсенділігі оянады. Нәтижесінде, оқушы ақпаратты оңай әрі тез қабылдайды және оқушының ынтасы мен қызығушылығы жоғарылайды [1, 96].

ХХI ғасырды қоғамдық ақпараттандыру ғасыры деп жай атамаған. Компьютер - адам іс-әрекетінің барлық салаларында қолданылады. Дүниежүзілік қоғамдастықта қоғамдық өмірдің барлық саласын глобальді ақпараттандыру процессі дамытылуда. Экономикалық жағдай, адам өмірінің сапасы, ұлттық қауіпсіздік және мемлекеттің дүниежүзілік қоғамдастықтағы рөлі ақпараттық-технологиялық дамудың және оның даму қарқынының даму дәрежесіне байланысты. Барлық экономикалық дамыған елдерде және көптеген дамушы елдерде білім беру жүйесін ақпараттандырудың қарқынды процессі жүріп жатыр. Жалпы білімді жоғарылату жолдары жасалып жатыр және оқыту процессіне жаңа ақпараттық технологияларды енгізуге көп қаражат бөлінуде.

Оқытудағы аса жаңа ақпараттық технологиялар алдыңғы қатарлы университеттер мен институттардың ғылыми және білім беру потенциалын белсендірек пайдалануға қашықтан оқыту курстарын құруға ең үздік оқытушыларды тартуға, үйренушілер аудиториясын кеңейтуге мүмкіндік береді.

Компьютерлік оқыту саласындағы жинақталған бай тәжірибеге қарамастан, көптеген шет тіл оқытушылары компьютерлік оқыту құралдарын пайдалану мүмкіндігіне сақтықпен қарайды [2, 156].

Оқытудың басқа құралдарымен салыстырғанда дидактикалық артықшылықтары болып табылады: полифункционалдылық, интерактивтілік, диалогтық өзара әрекеттестік, жұмыстың ұйымдастырушылық нысандарының мүмкін режимдерінің алуандығы. Оқыту құралы ретінде компьютер барлық артықшылықтарлы іске асыруға қабілетті. Сонымен бірге оқыту процесінде компьютерді пайдалану техникалық құрылғыларға қойылатын талаптармен реттелген, және белгілі бір қағидаларға сәйкес келуге тиіс. Компьютерлік лингводидактикада пайдаланудың келесі қағидалары релевантты болып табылады:

·           келісімділік;

·           қажеттілік;

·           ақпараттылық;

·           сенімділік;

Келісімділік қағидасы:

Оқыту мазмұнына, мақсаттары мен кезеңдеріне, пайдаланушылардың жастық ерекшеліктеріне, сондай-ақ қолданылатын оқыту әдістемесіне байланысты пайдалану жағдайларын нақты анықтауды ұйғарады.

Қажеттілік қағидасы:

Егер қандай да бір параметр бойынша оқу процесінің тиімділігін арттыруға, атап айтқанда: материалды меңгеру жылдамдығын жеделдетуге, сөйлеу қызметін белсендіруге, көбірек ұтымды тәсілмен оқу мақсатына жетуге, оқытушының немесе оқушының жұмысын жеңілдетуге, оқу уақытын қысқартуға мүмкіндік береді.

Ақпараттылық қағидасы:

ДК пайдаланушыға аса қысқа уақыт ішінде көп ақпарат алуға мүмкіндік беретіндіктен, оқу процесін анықтамалық - ақпараттық қамтамасыз ету құралы ретінде компьютердің артықшылықтарын ашады. Оның үстіне, компьютер шет тілін оқытудың ақпараттық – сөйлеу сипатына бәрінен көбірек сәйкес келеді.

Сенімділік қағидасы:

Оқыту үшін әрбір компьютерлік бағдарламасын тәжірибелік тексеруді жүргізу қажеттілігіне, сондай-ақ дидактиканы қолданумен сабаққа ұйымдастырушылық дайындық кезеңінің барын көрсетеді [3, 112].

Компьютер шет тілдері оқытушыларына бірнеше көмек көрсете алады.

Жаңа жағдайларда оқытушы дәстүрлі оқу құралдарын ғана емес, сонымен қатар ақпараттық – коммуникациялық технологияларды пайдалануға тиіс. Бүкіләлемдік желі, электрондық білім беру ресурстары өз оқушыларының, сондай-ақ өзінің білімін кеңейткісі келетін оқытушы- пән мұғалімі үшін жақсы көмекші бола алады .

Оқытушы компьютер үйренушілердің өз бетімен жұмысын ұйымдастыратын және әсіресе тілдік және сөйлеу материалымен жаттықтыру жұмысы процесінде оны басқаратын құрал болып табылады. Бұл қолданылатын жаттығулар мен әдістемелік тәсілдер сипатын анықтайды. Келесілер көбірек жиі қолданылады:

1. Сұрақ- жауаптық диалог. Үйренушінің жұмыс мәні негіз бен сұлба ретінде сұрақта жазылған тілдік материалды пайдаланып, компьютерлдік сұрақтарына тура жауаптар беруден тұрады.

2. Ішінара жауаппен диалог. Компьютерге жауап беру үшін үйренуші болжанылатын нұсқалар қатарынан біреуін таңдайды.

3. Еркін құрастырылатын жауаппен диалог. Мұндай диалогты компьютер жауаптың дұрыстығын «танып», бағалай білуі үшін оның қойған әрбір сұрағына жауаптарлы барлық мүмкін нұсқаларымен бағдарлама қамтамасыз етеді.

4. Бос орындарды толтыруға жаттығулар. Компьютер үйренушіге бос орындармен мәтінді немесе ұсыныстар жинағын ұсынады. Шет тіліне аударып, қажетті түрде қолдану қажет орыс сөздері түріндегі сыбыр сөзді пайдаланып бос орындарды толтыру қажет. Сондай-ақ компьютер ұсынғандардың ішінен таңдап, бос орындарды сөздермен немесе сөз тіркестерімен толтыруға болады.

5. Сөздікті білуін өзі бақылауға арналған жаттығулар. Мұндай жаттығулардың нұсқалары мүмкін:

а) Компьютер аудару үшін сөздер тізімін ұсынады;

б) Компьютер сөздердің екі тізімінің арақатынасын белгілеп (орыс және шетел), екі тілде бұл сөздердің балама жұптарын табуды ұсынады;

в) Компьютер шетелдік сөздердің екі тізімінің арақатынасын белгілеп, синонимдер мен антонимдер жұбын анықтауды ұсынады;

г) Компьютер шет сөздерінің тізімін және бұл сөздердің дефинация тізімін ұсынады.

6. Компьютерлік бағдарламалар (компьютерлік оқытудың шетелдік тәжірибесінен):

1. Уордсток (сөздікпен жұмыс істеуге арналған бағдарлама)

2. Мэтчмастер (сәйкестіктерді таңдауға бағдарлама)

3. Чойсмастер (нұсқаларды таңдауға бағдарлама)

4. Клоузмастер (бос орындарды таңдауға бағдарлама)

5. Кроссвордмастер (кроссвордты толтыруға шебер)

6. Юнисаб (қоюға бағдарламашы)

7. Юнилекс (мәтінге сөздікпен жұмыс жасауға арналған бағдарлама).

8. Гэпмастер (бос орындарды толтыруға бағдарлама)

9. Пинпойнт (сезуге бағдарлама)

10. Спидрид (жылдамдықпен оқуға бағдарлама)

11. Сториборд (мәтінмен жұмысқа бағдарлама)

12. Тестмастер (сұрақ- жауапты түрде тестілеуге бағдарлама) [5, 73].

Компьютерге сондай-ақ оқушылардың әр түрлі контингенті үшін грамматика (ереже, қандай да бір өзге грамматикалық түрлердің қолданылу кестесі, етістіктердің жіктелуі және басқаруылуы және т.б.) және лексика (берілген сөзлің негізгі сөз тіркестерін, оның синонимдері мен антонимдерін көрсетумен) бойынша анықтамалық материалды, оқу және айту ережесін, лигвоелтану және тарихи ақпаратты және т.б. енгізуге болады. Қажетті анықтамалық материалды іздеу үшін компьютерді пайдалану оқушыларды сәйкес сөздікті немесе анықтамалықты іздеуден құтқарады, бұл уақытты көп ұтуға мүмкіндік береді. Қазақстан Республикасының мемлекетаралық тілі – ағылшын тілін жаңа технологиялар арқылы оқыту ісі күннен - күнге өзекті болып келеді. Тілді ақпараттық – коммуникативтік, компьютерлік технология арқылы оқыту – тіл үйренушінің өз бетімен тіл үйрену қабілеттерін жетілдіруіне игі ықпал ететін тиімді жүйе болып табылады [6, 98].

 

Әдебиет:

1.    Азимов Э.Г., Вильшинецкая Е.Н Материялы Интернета на уроке английского языка // Иностранные языки в школе. -2001. - №1.

2.    Бұзаубақова К.Ж. Жаңа педагогикалық технологиялар. – Тараз: ТарМУ, 2003.

3.    Көшкімбетова С.А., Кенжебаев Т.К. Мектептің оқу тәрбие үрдісіне инновациялық технологияларды ендіру жолдары. - Тараз университеті, 2004.

4.    Карпова А.С. Интернет в подготовке будущих учителей иностранного языка // Иностранные языки в школе.- 2002. - №4.

5.    Кузьмичева Т.Н. Технические средства в обучений английскому языку. - М. «Просвещение», 2001.

6.    Howatt A.P.R. Programmed learning and the language teacher. - London, 1999.

Основные термины (генерируются автоматически): Компьютер, английский язык, мена.


Похожие статьи

Использование компьютерных игр на ранних этапах обучения...

Объединение обычного урока с компьютером позволяет преподавателю значительно разнообразить процесс обучения, делая его более интересным, интенсивным и заманчивым.

Обучающие игры на уроках английского языка в средней...

Компьютерные технологии в обучении иностранным языкам

Ключевые слова:компьютерные технологии, иностранные языки, обучающие программы, условия, преимущества, компьютерная деятельность

- рационально планировать занятия с применением компьютера

Английский без акцента» как на занятиях, так и самостоятельно.

Иноязычная компьютерная терминология в русской и китайской...

Сокращенное слово (аббревиатура) AVI функционирует в китайском языке в английской графике и

Über-mensch), ср. супер-мен.

Китайское 升级 shēng jí ‘апгрейд’ калькировано из английского upgrade — апгрейд компьютера (установка нового оборудования или новой...

Использование компьютерных технологий в обучении...

иностранный язык, студент, компьютер, программа, процесс обучения, английский язык, компьютерная обучающая программа, учебный процесс, вид работы, руководство преподавателя.

Использование мультимедийных технологий в обучении...

Но большинство учителей английского языка, и в нашей гимназии в том числе, предпочитают использовать интернет наряду с традиционными средствами обучения

4. Карамышева Т. В. Изучение иностранных языков с помощью компьютера. В вопросах и ответах.

Повышение мотивации к изучению иностранного языка...

В этой связи проблема повышения мотивации к изучению английского языка является очень актуальной.

2. Карамышева Т. В. Изучение иностранных языков с помощью компьютера: в вопросах и ответах. — СПб, 2000.

Мобильное обучение в изучении иностранных языков

SMS были использованы как часть курса по изучению английского языка, в рамках которого студентам часто посылались сообщения, которые были

Либо студенты могут пользоваться своими мобильными приложениями через любой компьютер, который имеет доступ к Интернету.

Способы повышения мотивации при изучении английского языка

Необходимо как можно раньше начинать развивать лингвистическое мышление (навык мыслить на английском языке)

6. Солопова Е. В. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции младших школьников с применением компьютера в процессе обучения.

Использование интернет-ресурсов при изучении иностранного...

Ключевые слова: иностранный язык, Интернет-ресурсы, образовательный процесс, мотивация, видеоматериалы, коммуникативный метод. Английский язык является важнейшим языком международного общения: около миллиарда человек владеет им как средством коммуникации.

Смс-сокращения в английском и русском языках. Их сходства...

С появлением компьютеров и интернет-паутины, многое изменилось в жизни человека.

вербальная коммуникация, слово, письменная речь, внешняя речь, речь, обмен информацией, английский язык, вербальное общение, Англия, внутренняя речь.

Похожие статьи

Использование компьютерных игр на ранних этапах обучения...

Объединение обычного урока с компьютером позволяет преподавателю значительно разнообразить процесс обучения, делая его более интересным, интенсивным и заманчивым.

Обучающие игры на уроках английского языка в средней...

Компьютерные технологии в обучении иностранным языкам

Ключевые слова:компьютерные технологии, иностранные языки, обучающие программы, условия, преимущества, компьютерная деятельность

- рационально планировать занятия с применением компьютера

Английский без акцента» как на занятиях, так и самостоятельно.

Иноязычная компьютерная терминология в русской и китайской...

Сокращенное слово (аббревиатура) AVI функционирует в китайском языке в английской графике и

Über-mensch), ср. супер-мен.

Китайское 升级 shēng jí ‘апгрейд’ калькировано из английского upgrade — апгрейд компьютера (установка нового оборудования или новой...

Использование компьютерных технологий в обучении...

иностранный язык, студент, компьютер, программа, процесс обучения, английский язык, компьютерная обучающая программа, учебный процесс, вид работы, руководство преподавателя.

Использование мультимедийных технологий в обучении...

Но большинство учителей английского языка, и в нашей гимназии в том числе, предпочитают использовать интернет наряду с традиционными средствами обучения

4. Карамышева Т. В. Изучение иностранных языков с помощью компьютера. В вопросах и ответах.

Повышение мотивации к изучению иностранного языка...

В этой связи проблема повышения мотивации к изучению английского языка является очень актуальной.

2. Карамышева Т. В. Изучение иностранных языков с помощью компьютера: в вопросах и ответах. — СПб, 2000.

Мобильное обучение в изучении иностранных языков

SMS были использованы как часть курса по изучению английского языка, в рамках которого студентам часто посылались сообщения, которые были

Либо студенты могут пользоваться своими мобильными приложениями через любой компьютер, который имеет доступ к Интернету.

Способы повышения мотивации при изучении английского языка

Необходимо как можно раньше начинать развивать лингвистическое мышление (навык мыслить на английском языке)

6. Солопова Е. В. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции младших школьников с применением компьютера в процессе обучения.

Использование интернет-ресурсов при изучении иностранного...

Ключевые слова: иностранный язык, Интернет-ресурсы, образовательный процесс, мотивация, видеоматериалы, коммуникативный метод. Английский язык является важнейшим языком международного общения: около миллиарда человек владеет им как средством коммуникации.

Смс-сокращения в английском и русском языках. Их сходства...

С появлением компьютеров и интернет-паутины, многое изменилось в жизни человека.

вербальная коммуникация, слово, письменная речь, внешняя речь, речь, обмен информацией, английский язык, вербальное общение, Англия, внутренняя речь.

Задать вопрос