Жаңа инновациялық әдістер мен оқыту технологияларын қолдану | Статья в журнале «Молодой ученый»

Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет 5 февраля, печатный экземпляр отправим 9 февраля.

Опубликовать статью в журнале

Библиографическое описание:

Куандыкова, А. А. Жаңа инновациялық әдістер мен оқыту технологияларын қолдану / А. А. Куандыкова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 25.1 (367.1). — С. 10-11. — URL: https://moluch.ru/archive/367/82730/ (дата обращения: 28.01.2022).Инновация — (латынның «innovation» сөзінен — жаңашылдық, өзгеріс, жаңарту) жүйені бір күйден екінші күйге өзгертуге әкелетін жаңа элементтерді енгізу ортасына мақсатты өзгеріс енгізе отырып, жаңасын жасау, игеру, пайдалану және тарату жөніндегі қызмет (шет тілдерінің қазіргі сөздігі). Педагогикалық инновация — бұл жаңа білім беру тәжірибесін құрумен байланысты мектептің даму процестерін зерттейтін ғылыми білімнің ерекше саласы.

Біздің республикамыз білім сапасын арттыру бойынша жоғары мақсаттар қойды. Осы мақсатқа жету үшін біздің елімізге кадрлар даярлаудың сапасын дамыған елдер деңгейіне дейін көтеру қажет. Білім берудің мақсаты — шығармашылық қызметкерлерді даярлау, мектепке дейінгі ұйымның педагогикалық құрамының сапасын арттыру. Бәсекеге қабілетті маманға кәсіби ғана емес, жеке ерекшеліктері де кіреді. Педагогикалық процесті заманауи білім беру жетістіктеріне мүмкіндігінше жақындату үшін мұғалім өзінің білімін жүйелі түрде кеңейту керек. Ғылыми-зерттеу және ғылыми-әдістемелік жұмыстарға белсенді қатысуы, педагогикалық процеске жаңа инновациялық әдістер мен тәсілдерді енгізуі қажет. Білім беру саласындағы инновацияларды енгізу қарқыны бойынша Қазақстан алдыңғы қатарда. Қазіргі кезде инновациялық педагогикалық іс-әрекет кез келген оқу орнының оқу қызметінің маңызды компоненттерінің бірі болып табылады. Инновациялық технологияларды қолдану баланы өз бетінше ойлау жұмысына, ізденімпаздық пен шығармашылыққа ынталандырады. Бұл сізге балалармен тиімді жұмыс істеуге, сабақты эмоционалды жарқын етуге, бүкіл инновациялық технологиялардыы пайдалану процесінде сыни ойлау бағдарламасы студенттердің тақырып бойынша болжам жасауға, мақсаттар қоюға, сұрақтар қоюға және жауаптар алуға, сондай-ақ мазмұнын толық түсінуге жағдай жасайды. Бұл бағдарлама оқытушылар мен студенттердің алдына міндеттер қояды. Осы тапсырмаларды орындау үшін мұғалім өз пәні мен сабағы арасында бірлескен іс-шаралар ұйымдастырады, топқа психологиялық жайлылық жасауға мүмкіндік береді [1].

Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев өзінің «Болашақтың іргесін бірге қалаймыз» атты жолдауында «Сапалы білім беру Қазақстанның индустрияландырылуының және инновациялық дамуының негізіне айналуы тиіс» — деген. Ал осы сапалы білімді ұрпақ бойына сіңірту — ұстаз қауымының тікелей міндеті. Жаңа тұрпатты мұғалім өз мамандығына қажетті кәсіптік дағдыны, педагогикалық қабілетті жетік меңгерген, үнемі жаңаға ұмтылатын, рухани дамыған шығармашыл тұлға [2].

Инновациялық оқытудың негізінде 7 модуль бар:

- оқыту мен оқытудағы жаңа тәсілдер;

- оқытудағы басқару мен көшбасшылық;

- сыни тұрғыдан ойлауға үйрету;

- талантты және дарындыларды оқыту;

- жас ерекшеліктеріне сәйкес білім беру және оқыту;

- білім беру мен оқытуда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану;

- оқуды бағалау [3].

Педагогикалық технология — педагогикалық қолданбалы сипаты бар, бүтіндей алғанда, жалпы дидактика мен педагогиканың практикалық жалғасы. Педагогикалық технологиялар саласындағы теориялық және практикалық ізденушілерді бір жерде топтастыру қызмет бағыттарын анықтайды. Бұндай іздеу шеберлігі педагогикалық тізімді, жаңалықты тудыратын элеметтерді зерттеуден тұрады.

«Жаңа педагогикалық технология» терминологиялық фразасына тоқтала отырып, жер бетінде негізгі үш педагогикалық технология бар екенін білеміз: шығармашылық, эвристикалық, когнитивтік.

Жаңа білім беру технологияларын енгізудің қажетті шарты ретінде келесі әдіснамалық принциптерге ерекше назар аудару өте маңызды:

  1. Мұғалімнің педагогикалық кәсіби қабілеттеріне сену принципі;
  2. Бастауыш сынып оқушысының кез-келген уақытта берілген пәнге дайындығының кепілдік қағидасы;
  3. Білім беру үдерісін модульдік жобалау принципі;
  4. Бастауыш мектептегі білім берудің шектеулері мен шектеулерін алып тастайтын бұрынғы дәстүрлі оқыту көздерін дұрыс арақатынаста үйлесімді пайдалану принципі [4].

Қорытындылай келе, білім беру процесіне технологияларды енгізу білім беруді қалыптастырудағы мақсаттардың қалыптасуына ықпал ететінін атап өткен жөн; моральдық-психикалық, психологиялық, медициналық, экологиялық көрсеткіштерге негізделген заманауи педагогикалық технологияларды талдау, сондай-ақ сараланған оқыту контекстінде олардың тиімділігін бағалау олардың негізінде педагогикалық технологиялардың перспективалық құралдарын құру, технологияландыру процестерін реттейтін барлық мемлекеттік білім беру бағдарламалары мен стандарттары негізінде осы процестерді басқару.

Әдебиет:

  1. Өмірбаева К. Оқыту процесіндегі инновациялық ізденістер.
  2. Назарбаев Н.Ә. Болашақтың іргесін бірге қалаймыз атты Қазақстан халқына жолдауы.
  3. Жусанбаева Г. М. Білім берудегі инновациялықтехнологиялар.
  4. Бөрібекова Ф. Б., Жанатбекова Н. Ж. Қазіргі заманғы педагогикалық технологиялар.
Основные термины (генерируются автоматически): мена.


Задать вопрос