Бастауыш мектепте интерактивті оқыту әдістері | Статья в журнале «Молодой ученый»

Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет 5 февраля, печатный экземпляр отправим 9 февраля.

Опубликовать статью в журнале

Библиографическое описание:

Турсынбай, Ж. Е. Бастауыш мектепте интерактивті оқыту әдістері / Ж. Е. Турсынбай. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 18.1 (256.1). — С. 17-18. — URL: https://moluch.ru/archive/256/58709/ (дата обращения: 25.01.2022).Бастауыш мектеп – әрбір адамның өміріндегі маңызды кезең. Қазіргі заманғы балалар үлкен ақпараттық кеңістікте өмір сүреді, олардың кейбіреулері өз әріптестерімен өте аз қарым-қатынас жасайды, бос уақытын компьютер мен теледидарға жұмсайды. Оқушылар телефонды, электрондық ойыншықтарды қалай қолданатындығын біледі, бірақ сыныптастармен ойнауды білмейді.

Кіші мектеп жасындағы жас ерекшеліктері: тұрақсыз көңіл-күй, визуалды-фигуративті ойлаудың таралуы, қозғалтқыш белсенділігі, ойын іс-қимылына деген қызығушылық, түрлі танымдық қызығушылық.

Сабақ барысында балалардың назарын аудару үшін белсенді және қызықты ақыл-ой белсенділігін ұйымдастыру қажет. Интерактивті әдістер оқушылардың когнитивтік белсенділігін арттыруға және олардың технологияларын пайдалануды қазіргі заманғы бастауыш мектепте өте маңызды.

Білім беру стандарттарының даму әлеуеті, білім беру жүйесінің тез өзгеретін білім беру ортасында болуын және дамуын қамтамасыз ету аса маңызды болып келеді [1].

Ресейлік психологиялық-педагогикалық ғылымда білім берудің парадигмасы белсенді дамыды. Студенттің, жеке тұлғаның дамуын педагогикалық қызметтің әдістерін дамытуға негізделген білім беру мақсаты ретінде қалыптастырды.

Әрекет тәсілін іске асырудың ерекшелігі – жалпы білім берудің мақсаттары оқушылардың оқу нәтижесінде шешуге қабілетті негізгі міндеттер жүйесі ретінде ұсынылады. Негізгі міндеттер жеке тұлғаның қасиеттерін қалыптастыру бағытын көрсетеді (мақсаттардың құрылысы білім беру үдерісінде қалыптасатын іс-қимыл әдістерін ғана емес, оқу мазмұнын да негіздейді). Осы тұрғыдан академиялық пән белгілі бір пәннің саласына тән маңызды білім, маңызды қасиеттер мен қатынастар жүйесі ретінде қалыптасады [2].

Сабақта интерактивті оқыту әдістерін қолдану арқылы мұғалім материалды меңгеру үдерісінде сыртқы диалог арқылы адам арасындағы өзара іс-қимылды қалыптастыруға қатысты жаңа мүмкіндіктерге қол жеткізеді. Шындығында, топтағы студенттер арасында белгілі бір адаммен қарым-қатынастар сөзсіз туындайды; және олардың оқу іс-қимылдарының жетістіктері олар қандай болады. Студенттердің оқу материалдары негізінде өзара іс-қимылын тиімді ұйымдастыруы жалпы білім беру іс-әрекетінің тиімділігін арттырудың күшті факторы болып табылады [3].

Интерактивті оқу бір мезгілде бірнеше мәселелерді шешеді:

- қарым-қатынас дағдылары мен қабілеттерін дамытады, студенттер арасында эмоциялық байланыстар орнатуға көмектеседі;

- ақпараттық проблеманы шешеді, себебі ол студенттерге қажетті ақпаратты ұсынады, онсыз бірлескен қызметті жүзеге асыруға болмайды;

- жалпы білім беру дағдылары мен қабілеттерін дамытады (талдау, синтездеу, мақсаттарды қою және т.б.), яғни тапсырмаларды шешуді қамтамасыз етеді;

- білім беру тапсырмасын береді, себебі ол командада жұмыс істеуге, басқалардың пікірлерін тыңдауға үйретеді.

Интерактивті әдістерді пайдалану – сыныптағы студенттердің танымдық белсенділігін арттырудың дұрыс жолы [4].

Әдебиет:

  1. Ваганова Н.А. Изучение особенностей проявления творческого потенциала школьников. – М.: Просвещение, 2010. – 265 с.
  2. Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе. – М.: Просвещение, 2003. – 259 с.
  3. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В., Петров А.Е. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. – М.: Академия, 2002. – 272 с.
  4. Выготский Л.С. Вопросы детской психологии. – СПб.: Союз, 1997. – 224 с.


Задать вопрос