Жетінші міндет басымдықтары | Статья в журнале «Молодой ученый»

Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет 5 февраля, печатный экземпляр отправим 9 февраля.

Опубликовать статью в журнале

Библиографическое описание:

Паридинова, Б. Ж. Жетінші міндет басымдықтары / Б. Ж. Паридинова, Т. Б. Оразов. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2018. — № 9.1 (195.1). — С. 16-17. — URL: https://moluch.ru/archive/195/48562/ (дата обращения: 28.01.2022).Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың әр жылғы Жолдауы тәуелсіз Қазақстанның тарихындағы жаңа бастамалар іргетасы болып табылады. Осы жылдың басты стратегиялық құжаты еліміздің болашағын айқындайтын 10 түсінікті әрі айқын міндеттерден тұрады.

Еліміз Төртінші өнеркәсіптік революция дәуіріне әлеуетті әрі тұрақты экономика, бірлігі жарасқан қоғаммен қадам басып келеді. Қазіргі заманның сын-қатерлері өте қатаң және шұғыл, уақытпен санасқан шешімдерді талап етеді. Сондықтан Елбасының бұл Жолдауы Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктерін қалыптастыруға бағытталған.

Осы жылғы Жолдаудағы адами капиталды дамытуға негізделген міндет маңызды бағыттардың бірі деп ойлаймыз. Өйткені кез келген мемлекеттің басты байлығы – адам. Жетінші міндеттің «Адами капитал – жаңғыру негізі» деп аталуы да бекер емес. Елімізде адамның рухани дамуы үшін көптеген шаралар жасалып жатыр. Бұл мәселе Елбасының өткен жылғы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» [1, 2, 3] бағдарламалық мақаласында да ерекше аталды.

Мемлекет басшысы Жолдауда адами капиталдың дамуына ерекше назар аударады. Жетінші міндетті қалыптастыру шарттарының бірі ретінде білім берудің жаңа сапасын атап көрсетеді. Жастарды жаңа технологиялық қалыпқа дайындаудың маңызды шарттарын дәйектейді.

Жұмыс берушілерді тарту арқылы және халықаралық талаптар мен цифрлық дағдыларды ескере отырып, техникалық және кәсіптік білім беру бағдарламаларын жаңарту керектігіне тоқталады. Жолдауда айтылған «Баршаға тегін кәсіптік-техникалық білім беру» жобасын жүзеге асыруды жалғастыру қажеттігі тек оқу орындарын ғана емес, ата-аналарды, мектеп түлектерін желпінтіп тастағандығы анық.

Жолдаудың жетінші міндетінде педагогтарды оқыту және біліктілігін арттыру жолдары, жоғары оқу орындарына ұстаздарды даярлау жүйесін толықтай қарастыру туралы айтылды. Білім беру процесінде ең негізгі тұлға өз пәнін толық меңгерген, оқытудың әдістемелері мен технологияларын иеленген, шәкірттерінің психологиясы мен жас ерекшеліктерін білетін ұстаз екендігі анық. Жолдауда айтылғандай, мұғалімдердің жалақысы біліктілігінің расталуымен жүзеге асады. Бұл педагогтардың ұдайы түрде өзін-өзі жетілдіруге жол ашады деп ойлаймыз.

Елбасы еліміздің әлеуметтік-экономикалық табыстарының негізі, халқымыздың басты құндылықтары ретінде азаматтық бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық келісім қала беретіндігін баяндады. Мемлекет басшысының осы жылғы жаңа Жолдауы тек мемлекеттік органдар мен құрылымдардың ілгері дамуына ықпал етуімен қатар, барша отандастарымыздың маңызды мақсаттар мен міндеттерді шешу жолындағы ұмтылыстарын туындатады.

Әдебиет:

  1. Назарбаев Н.Ә. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру // Егемен Қазақстан. - 2017. – 12 сәуір.
  2. Насимов М.О. Сананы жаңғыртудың 6 бағыты: мәні, мазмұны және түсініктері. – Алматы, 2017. – 144 б.
  3. Насимов М.Ө. Адами капитал жаңғыру негізі // Сыр бойы. – 2018. – 27 қаңтар.
Основные термины (генерируются автоматически): мена.


Похожие статьи

Понятие и значение непоименованного договора | Молодой ученый

Интересно, правда, что в результате эволюции договор мены переместился в группу поименованных договоров.

Нормативное регулирование и учет внешнеторговых бартерных...

В ГК РФ бартеру или договору мены посвящена гл. 31 «Мена». Статья 567 ГК РФ дает следующее определение договора мены.

Поэма «О свойствах трав» как источник по истории медицины

О создателе поэмы, Одо из Мена (Мен-на-Луаре, Magdunum) известно крайне мало. Скорее всего, он получил светское медицинское образование, вероятно в Туре...

Проблемы применения законодательства о праве...

правилам, установленным законодательством РФ и существу мены, из чего можно сделать вывод, что преимущественное право покупки земельного участка субъектом является...

Художественное своеобразие произведений С. Кинга

Штат Мен, где рос будущий писатель, был консервативен, население которого в большинстве поддерживало Республиканскую партию.

Международно-правовое регулирование внешнеэкономической...

К внешнеэкономическим сделкам следует относить договора подряда, мены, договора на предоставление различных услуг по оказанию технического содействия в сооружении...

Непоименованные и смешанные договорные конструкции...

...закрепленных законодателем в действующем Гражданском кодексе Российской Федерации (далее по тексту — ГК РФ), таких как, например, купля-продажа, дарение, мена...

Особенности современного молодежного сленга

...то есть употребление различных наименований одного и того же явления или предмета так выражения: чел, мен, чувак, тип означают человека без изменения эмоционального окраса.

Лингвистические особенности англоязычных рекламных слоганов

Наиболее простой из них — это мена (актуализация) элементов известного фразеологизма. Один либо несколько элементов устойчивого сочетания заменяется другим (другими)...

Педагогика ғылымының жүйесі мен салалары | Статья в журнале...

Мақалада педагогика ғылымының жүйесімен салалары көрсетіледі: жалпы педагогика; кезеңдер педагогикасы; əлеуметтік педагогика; арнайы педагогика. Авторлардың пікірінше әрбір бала...

Похожие статьи

Понятие и значение непоименованного договора | Молодой ученый

Интересно, правда, что в результате эволюции договор мены переместился в группу поименованных договоров.

Нормативное регулирование и учет внешнеторговых бартерных...

В ГК РФ бартеру или договору мены посвящена гл. 31 «Мена». Статья 567 ГК РФ дает следующее определение договора мены.

Поэма «О свойствах трав» как источник по истории медицины

О создателе поэмы, Одо из Мена (Мен-на-Луаре, Magdunum) известно крайне мало. Скорее всего, он получил светское медицинское образование, вероятно в Туре...

Проблемы применения законодательства о праве...

правилам, установленным законодательством РФ и существу мены, из чего можно сделать вывод, что преимущественное право покупки земельного участка субъектом является...

Художественное своеобразие произведений С. Кинга

Штат Мен, где рос будущий писатель, был консервативен, население которого в большинстве поддерживало Республиканскую партию.

Международно-правовое регулирование внешнеэкономической...

К внешнеэкономическим сделкам следует относить договора подряда, мены, договора на предоставление различных услуг по оказанию технического содействия в сооружении...

Непоименованные и смешанные договорные конструкции...

...закрепленных законодателем в действующем Гражданском кодексе Российской Федерации (далее по тексту — ГК РФ), таких как, например, купля-продажа, дарение, мена...

Особенности современного молодежного сленга

...то есть употребление различных наименований одного и того же явления или предмета так выражения: чел, мен, чувак, тип означают человека без изменения эмоционального окраса.

Лингвистические особенности англоязычных рекламных слоганов

Наиболее простой из них — это мена (актуализация) элементов известного фразеологизма. Один либо несколько элементов устойчивого сочетания заменяется другим (другими)...

Педагогика ғылымының жүйесі мен салалары | Статья в журнале...

Мақалада педагогика ғылымының жүйесімен салалары көрсетіледі: жалпы педагогика; кезеңдер педагогикасы; əлеуметтік педагогика; арнайы педагогика. Авторлардың пікірінше әрбір бала...

Задать вопрос