Журнал «Молодой ученый»:

Қазақ философиясындағы қауіпсіздік жөніндегі ойтолғамдар

№7 (111) апрель-1 2016 г.

Авторы: Абдрасилов Берикбай Курманбайулы

Рубрика: Спецвыпуск

Страницы: Т.1. 23-25

Библиографическое описание: Абдрасилов Б. К. Қазақ философиясындағы қауіпсіздік жөніндегі ойтолғамдар // Молодой ученый. — 2016. — №7.1. — С. 23-25.

Объем: 0,27 а.л.

Статус: Опубликована

Текст статьи